Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Miljö // Nyregistrerade personbilar per…

Nyregistrerade personbilar per drivmedel

Senast uppdaterad 2024-01-03
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2023.

 

 

                 

Region                               

Antal

Andel alter- nativa drivmedel

Bensin  

Diesel  

El     

Elhybrid

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas     

Ladd- hybrid

Övriga bränslen

Totalt   

Stockholms län

17 130

7 764

47 544

7 820

530

435

26 623

3

107 849

76,9

Uppsala län

1 620

710

2 971

1 028

92

60

1 724

2

8 207

71,6

Södermanlands län

1 405

509

1 848

565

35

7

1 032

0

5 401

64,6

Östergötlands län

2 328

782

3 312

1 406

125

15

1 805

1

9 774

68,2

Jönköpings län

2 707

1 013

3 191

1 321

89

209

1 546

2

10 078

63,1

Kronobergs län

1 051

414

1 410

450

41

110

872

2

4 350

66,3

Kalmar län

1 498

578

1 427

438

24

136

674

1

4 776

56,5

Gotlands län

185

81

234

109

3

89

83

0

784

66,1

Blekinge län

882

255

799

371

21

41

436

0

2 805

59,5

Skåne län

13 566

4 327

14 573

3 553

194

362

8 229

4

44 808

60,1

Hallands län

2 016

608

3 124

661

72

7

1 249

2

7 739

66,1

Västra Götalands län

11 161

3 310

18 203

5 708

310

250

8 687

5

47 634

69,6

Värmlands län

1 767

1 428

1 688

724

104

46

1 118

1

6 876

53,5

Örebro län

1 412

576

1 862

777

81

51

1 044

0

5 803

65,7

Västmanlands län

1 220

451

1 739

364

53

115

1 026

0

4 968

66,4

Dalarnas län

1 232

604

1 728

507

80

6

1 121

0

5 278

65,2

Gävleborgs län

1 268

572

1 624

759

84

3

936

3

5 249

64,9

Västernorrlands län

717

743

1 528

428

91

25

899

0

4 431

67,1

Jämtlands län

283

355

807

255

55

10

305

0

2 070

69,2

Västerbottens län

830

708

1 783

661

62

16

997

0

5 057

69,6

Norrbottens län

499

710

1 380

632

79

41

829

0

4 170

71,0

Riket

64 777

26 498

112 775

28 537

2 225

2 034

61 235

26

298 107

69,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta