Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2024-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2022/23, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 68
Uppsala län 86
Södermanlands län 83
Östergötlands län 84
Jönköpings län 34
Kronobergs län 38
Kalmar län 78
Gotlands län 68
Blekinge län 63
Skåne län 119
Hallands län 86
Västra Götalands län 79
Värmlands län 40
Örebro län 77
Västmanlands län 77
Dalarnas län 40
Gävleborgs län 30
Västernorrlands län 18
Jämtlands län 17
Västerbottens län 29
Norrbottens län 37
Riket 77
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Norrbottens län Riket
2003/2004 29 75
2004/2005 25 68
2005/2006 22 69
2006/2007 12 71
2007/2008 12 75
2008/2009 21 57
2009/2010 23 69
2010/2011 21 69
2011/2012 18 60
2012/2013 26 66
2013/2014 25 74
2014/2015 32 79
2015/2016 25 78
2016/2017 26 83
2017/2018 26 77
2018/2019 31 76
2019/2020 34 90
2020/2021 36 82
2021/2022 35 78
2022/2023 37 77
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 2003/2004=100

År Norrbottens län Riket
2003/2004 100 100
2004/2005 86 91
2005/2006 76 92
2006/2007 41 95
2007/2008 41 100
2008/2009 72 76
2009/2010 79 92
2010/2011 72 92
2011/2012 62 80
2012/2013 90 88
2013/2014 86 99
2014/2015 110 105
2015/2016 86 104
2016/2017 90 111
2017/2018 90 103
2018/2019 107 101
2019/2020 117 120
2020/2021 124 109
2021/2022 121 104
2022/2023 128 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta