Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2021-12-31 efter region, ålder och kön.

                 

Ålder

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

192

191

2,4

2,4

2,4

2,5

2,7

2,9

5-9

185

228

2,3

2,8

2,5

2,7

2,9

3,1

10-14

213

210

2,7

2,6

2,5

2,7

2,9

3,1

15-19

199

244

2,5

3,0

2,5

2,7

2,7

2,9

20-24

169

255

2,1

3,2

2,4

3,4

2,6

2,9

25-29

196

223

2,4

2,8

2,7

3,3

3,2

3,4

30-34

253

276

3,2

3,4

3,1

3,6

3,6

3,7

35-39

188

219

2,3

2,7

2,6

3,0

3,1

3,3

40-44

188

207

2,3

2,6

2,5

2,7

3,0

3,1

45-49

235

256

2,9

3,2

2,9

2,9

3,1

3,2

50-54

264

251

3,3

3,1

3,1

3,3

3,1

3,2

55-59

229

280

2,9

3,5

3,3

3,5

3,1

3,2

60-64

268

271

3,3

3,4

3,2

3,2

2,7

2,7

65-69

234

278

2,9

3,5

3,1

3,2

2,6

2,6

70-74

248

270

3,1

3,4

3,1

3,2

2,6

2,5

75-79

251

231

3,1

2,9

2,7

2,6

2,4

2,2

80-84

168

116

2,1

1,4

2,0

1,5

1,5

1,3

85-89

117

85

1,5

1,1

1,2

0,9

1,0

0,6

90-94

69

38

0,9

0,5

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

10

4

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

100-

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

3 876

4 133

48,4

51,6

48,6

51,4

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta