Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2024-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2023-12-31 efter region, ålder och kön.

                 

Ålder

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

177

206

2,3

2,6

2,2

2,4

2,6

2,7

5-9

193

200

2,5

2,6

2,5

2,6

2,8

3,0

10-14

211

219

2,7

2,8

2,6

2,7

2,9

3,1

15-19

192

210

2,5

2,7

2,5

2,8

2,8

3,0

20-24

150

233

1,9

3,0

2,4

3,3

2,7

2,9

25-29

164

190

2,1

2,4

2,5

3,1

2,9

3,1

30-34

257

259

3,3

3,3

3,1

3,6

3,6

3,8

35-39

205

238

2,6

3,1

2,9

3,2

3,3

3,5

40-44

176

229

2,3

2,9

2,6

2,9

3,0

3,2

45-49

214

223

2,7

2,9

2,7

2,8

3,0

3,1

50-54

218

254

2,8

3,3

3,0

3,1

3,1

3,2

55-59

274

268

3,5

3,4

3,3

3,5

3,2

3,3

60-64

226

250

2,9

3,2

3,1

3,2

2,8

2,8

65-69

241

265

3,1

3,4

3,1

3,2

2,6

2,6

70-74

239

281

3,1

3,6

3,0

3,1

2,5

2,4

75-79

253

237

3,3

3,0

2,9

2,8

2,5

2,3

80-84

173

142

2,2

1,8

2,0

1,8

1,7

1,4

85-89

128

80

1,6

1,0

1,3

0,9

1,0

0,7

90-94

63

35

0,8

0,4

0,6

0,3

0,5

0,3

95-99

7

3

0,1

0,0

0,1

0,0

0,2

0,0

100-

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

3 761

4 022

48,3

51,7

48,6

51,4

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta