Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsutveckling 1968-ff

Befolkningsutveckling 1968-ff

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Älvsbyns folkmängd har minskat med 11procent sedan 1968. Länets folkmängd har minskat med 4 procent.

PDF
Diagram analys
Folkmängd 1968-2020. Antal

År Älvsbyns kommun Norrbottens län
1968 9 090 259 513
1969 8 850 256 346
1970 8 700 255 360
1971 8 695 256 078
1972 8 720 257 332
1973 8 749 259 067
1974 8 953 261 548
1975 9 145 264 386
1976 9 272 266 113
1977 9 381 266 598
1978 9 390 266 329
1979 9 563 266 983
1980 9 624 267 054
1981 9 574 266 589
1982 9 600 265 347
1983 9 616 264 457
1984 9 536 263 684
1985 9 458 262 300
1986 9 414 261 039
1987 9 387 260 833
1988 9 373 261 536
1989 9 398 262 838
1990 9 400 263 735
1991 9 446 264 834
1992 9 492 266 089
1993 9 452 267 092
1994 9 471 267 648
1995 9 400 266 011
1996 9 346 264 320
1997 9 277 262 317
1998 9 101 260 473
1999 9 060 258 094
2000 8 947 256 238
2001 8 892 254 733
2002 8 835 253 632
2003 8 838 252 874
2004 8 775 252 585
2005 8 655 251 740
2006 8 653 251 886
2007 8 545 250 602
2008 8 465 249 677
2009 8 387 249 019
2010 8 335 248 609
2011 8 253 248 545
2012 8 200 248 637
2013 8 168 249 436
2014 8 171 249 987
2015 8 183 249 702
2016 8 193 250 570
2017 8 274 251 295
2018 8 140 250 497
2019 8 066 250 093
2020 8 054 249 614
Utveckling av folkmängden 1968-2020. Index 1968=100

År Älvsbyns kommun Norrbottens län
1968 100 100
1969 97 99
1970 96 98
1971 96 99
1972 96 99
1973 96 100
1974 98 101
1975 101 102
1976 102 103
1977 103 103
1978 103 103
1979 105 103
1980 106 103
1981 105 103
1982 106 102
1983 106 102
1984 105 102
1985 104 101
1986 104 101
1987 103 101
1988 103 101
1989 103 101
1990 103 102
1991 104 102
1992 104 103
1993 104 103
1994 104 103
1995 103 103
1996 103 102
1997 102 101
1998 100 100
1999 100 99
2000 98 99
2001 98 98
2002 97 98
2003 97 97
2004 97 97
2005 95 97
2006 95 97
2007 94 97
2008 93 96
2009 92 96
2010 92 96
2011 91 96
2012 90 96
2013 90 96
2014 90 96
2015 90 96
2016 90 97
2017 91 97
2018 90 97
2019 89 96
2020 89 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta