Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Befolkning och hushåll // Invandring och utvandring

Invandring och utvandring

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram tidsserie
Invandrare och utvandrare 2020. Gällivare kommun

Kvinnor Män Totalt
Invandrare 48 34 82
Utvandrare 12 15 27
Flyttningsnetto 36 19 55

Invandrare och utvandrare 1990-2020

               

År

Gällivare kommun

Invandrare

Utvandrare

Flyttningsnetto

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

1990

29

33

11

30

18

3

21

1991

32

28

18

11

14

17

31

1992

29

23

13

22

16

1

17

1993

161

147

30

23

131

124

255

1994

200

181

20

17

180

164

344

1995

35

37

10

21

25

16

41

1996

23

11

21

16

2

-5

-3

1997

13

25

22

26

-9

-1

-10

1998

24

19

20

16

4

3

7

1999

31

22

17

16

14

6

20

2000

24

16

17

10

7

6

13

2001

16

12

24

13

-8

-1

-9

2002

71

63

17

19

54

44

98

2003

71

65

11

12

60

53

113

2004

79

70

9

7

70

63

133

2005

59

64

15

15

44

49

93

2006

86

123

19

10

67

113

180

2007

128

143

15

9

113

134

247

2008

86

79

31

24

55

55

110

2009

76

67

21

19

55

48

103

2010

126

117

26

15

100

102

202

2011

121

105

23

29

98

76

174

2012

129

128

12

16

117

112

229

2013

128

145

15

22

113

123

236

2014

93

120

17

17

76

103

179

2015

103

107

18

17

85

90

175

2016

92

106

20

17

72

89

161

2017

106

118

18

25

88

93

181

2018

70

92

16

23

54

69

123

2019

52

51

16

15

36

36

72

2020

48

34

12

15

36

19

55

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta