Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Samhällets service // Affärsverksamhet

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2021-09-02
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 13 007
Arvidsjaur 4 287
Boden 6 929
Gällivare 9 857
Haparanda 3 968
Jokkmokk 11 754
Kalix 5 818
Kiruna 3 366
Luleå 4 921
Pajala 9 137
Piteå 2 479
Älvsbyn 970
Överkalix 6 363
Övertorneå 6 987
Norrbottens län 6 417
Riket 3 103
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 9 774 9 615 9 618 9 880 10 628 10 992 11 624 12 156 13 202 13 355 13 007
Arvidsjaur 6 128 3 945 4 250 4 023 4 717 4 148 4 336 4 675 4 055 3 888 4 287
Boden 4 254 4 663 4 780 4 401 4 884 5 222 5 404 5 412 5 847 6 051 6 929
Gällivare 6 210 6 490 6 702 7 395 7 684 7 732 7 906 8 495 9 206 9 685 9 857
Haparanda 3 014 2 407 2 976 3 203 3 129 3 075 3 480 3 347 3 652 3 612 3 968
Jokkmokk 8 650 9 369 8 524 8 789 9 188 9 171 11 067 9 666 11 615 11 800 11 754
Kalix 4 700 4 697 4 917 4 722 5 036 5 396 5 162 5 417 5 524 5 731 5 818
Kiruna 2 981 2 934 1 510 1 999 2 917 2 825 3 313 3 421 3 616 3 392 3 366
Luleå 5 322 5 239 5 748 5 012 4 461 4 749 5 271 4 868 5 265 5 307 4 921
Pajala 9 003 8 441 7 315 7 066 7 738 7 466 8 382 8 960 8 823 9 465 9 137
Piteå 3 211 3 501 3 336 3 278 3 532 3 293 2 338 2 534 2 554 2 647 2 479
Älvsbyn 2 475 2 065 1 429 1 775 1 966 1 788 1 492 1 565 1 470 1 204 970
Överkalix 5 545 6 431 6 034 6 210 6 406 6 827 7 562 8 878 6 829 6 636 6 363
Övertorneå 6 040 5 496 5 826 6 047 5 684 5 835 6 292 6 461 6 548 7 180 6 987
Norrbottens län 5 522 5 378 5 212 5 271 5 569 5 608 5 974 6 132 6 300 6 425 6 417
Riket 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 103
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 100 98 98 101 109 112 119 124 135 137 133
Arvidsjaur 100 64 69 66 77 68 71 76 66 63 70
Boden 100 110 112 103 115 123 127 127 137 142 163
Gällivare 100 105 108 119 124 125 127 137 148 156 159
Haparanda 100 80 99 106 104 102 115 111 121 120 132
Jokkmokk 100 108 99 102 106 106 128 112 134 136 136
Kalix 100 100 105 100 107 115 110 115 118 122 124
Kiruna 100 98 51 67 98 95 111 115 121 114 113
Luleå 100 98 108 94 84 89 99 91 99 100 92
Pajala 100 94 81 78 86 83 93 100 98 105 101
Piteå 100 109 104 102 110 103 73 79 80 82 77
Älvsbyn 100 83 58 72 79 72 60 63 59 49 39
Överkalix 100 116 109 112 116 123 136 160 123 120 115
Övertorneå 100 91 96 100 94 97 104 107 108 119 116
Norrbottens län 100 97 94 95 101 102 108 111 114 116 116
Riket 100 98 90 92 91 91 93 92 93 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta