Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Samhällets service // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2021-09-02
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 585
Arvidsjaur 817
Boden 1 671
Gällivare 1 662
Haparanda 3 615
Jokkmokk 676
Kalix 1 470
Kiruna 1 159
Luleå 1 615
Pajala 1 146
Piteå 2 672
Älvsbyn 926
Överkalix 3 463
Övertorneå 2 496
Norrbottens län 1 712
Riket 1 883
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 5 743 7 217 8 769 9 892 7 566 7 459 12 462 10 787 4 177 1 971 585
Arvidsjaur 3 176 3 363 3 753 4 125 4 189 4 766 5 309 5 205 3 015 1 493 817
Boden 841 986 966 863 1 175 1 941 3 191 3 559 2 895 2 327 1 671
Gällivare 1 233 1 291 1 187 1 102 1 490 2 517 5 308 4 035 2 831 2 184 1 662
Haparanda 2 517 2 419 2 552 3 269 3 952 4 570 7 677 6 768 4 933 3 406 3 615
Jokkmokk 3 918 3 654 3 500 3 421 4 045 5 583 9 172 7 216 2 669 1 312 676
Kalix 1 444 1 550 1 787 1 756 1 525 2 597 5 044 4 648 3 332 2 253 1 470
Kiruna 647 704 970 905 969 1 202 4 517 2 893 1 587 1 828 1 159
Luleå 1 639 1 630 1 660 1 721 1 640 2 014 3 035 2 784 2 449 1 932 1 615
Pajala 820 683 555 1 570 3 998 5 864 10 199 5 706 3 428 1 747 1 146
Piteå 1 340 1 502 1 531 1 585 1 708 1 928 3 559 3 150 2 723 2 457 2 672
Älvsbyn 776 1 389 1 840 2 282 1 916 4 116 7 492 4 693 2 176 1 472 926
Överkalix 4 603 4 635 4 118 4 840 6 011 8 056 9 934 8 168 4 083 2 440 3 463
Övertorneå 6 596 6 524 6 013 6 797 8 812 10 434 11 526 9 349 6 799 4 144 2 496
Norrbottens län 2 521 2 682 2 800 3 152 3 500 4 503 7 030 5 640 3 364 2 212 1 712
Riket 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 883
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arjeplog 100 126 153 172 132 130 217 188 73 34 10
Arvidsjaur 100 106 118 130 132 150 167 164 95 47 26
Boden 100 117 115 103 140 231 379 423 344 277 199
Gällivare 100 105 96 89 121 204 430 327 230 177 135
Haparanda 100 96 101 130 157 182 305 269 196 135 144
Jokkmokk 100 93 89 87 103 142 234 184 68 33 17
Kalix 100 107 124 122 106 180 349 322 231 156 102
Kiruna 100 109 150 140 150 186 698 447 245 283 179
Luleå 100 99 101 105 100 123 185 170 149 118 99
Pajala 100 83 68 191 488 715 1 244 696 418 213 140
Piteå 100 112 114 118 127 144 266 235 203 183 199
Älvsbyn 100 179 237 294 247 530 965 605 280 190 119
Överkalix 100 101 89 105 131 175 216 177 89 53 75
Övertorneå 100 99 91 103 134 158 175 142 103 63 38
Norrbottens län 100 106 111 125 139 179 279 224 133 88 68
Riket 100 111 121 134 158 217 379 315 228 169 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta