Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2021 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Örebro län

Riket             

Örebro län

Riket

Areella

6 464

244 775

19,6

17,9

Tillverkning, gruvor, energi

1 707

62 289

5,2

4,6

Byggindustri

3 142

119 600

9,5

8,8

Handel

3 796

146 506

11,5

10,7

Hotell och restaurang

944

37 417

2,9

2,7

Transport och kommunikation

877

35 164

2,7

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

8 026

393 035

24,3

28,8

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 903

105 773

8,8

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

5 170

222 148

15,7

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

33 029

1 366 707

100

100

Näringsgren okänd

101

5 818

 

 

Totalt

33 130

1 372 525

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta