Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2021-08-23
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Örebro län 2010 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2021K2 178 78 256
2021K1 252 48 300
2020K4 217 59 276
2020K3 157 43 200
2020K2 138 103 241
2020K1 193 48 241
2019K4 103 121 224
2019K3 265 95 360
2019K2 253 55 308
2019K1 67 56 123
2018K4 258 50 308
2018K3 519 43 562
2018K2 315 102 417
2018K1 652 134 786
2017K4 172 179 351
2017K3 115 48 163
2017K2 672 170 842
2017K1 424 83 507
2016K4 65 34 99
2016K3 161 53 214
2016K2 341 129 470
2016K1 321 87 408
2015K4 121 122 243
2015K3 24 23 47
2015K2 9 25 34
2015K1 48 32 80
2014K4 350 87 437
2014K3 54 18 72
2014K2 57 42 99
2014K1 95 122 217
2013K4 3 72 75
2013K3 0 22 22
2013K2 14 31 45
2013K1 6 27 33
2012K4 167 82 249
2012K3 197 27 224
2012K2 107 23 130
2012K1 112 16 128
2011K4 84 73 157
2011K3 0 20 20
2011K2 104 20 127
2011K1 58 17 75
2010K4 26 26 52
2010K3 8 21 29
2010K2 92 38 130
2010K1 45 39 84

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta