Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Snabbstatistik // Lönesummor

Lönesummor

Senast uppdaterad 2021-09-09
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

Lönesumma per sektor, Örebro län 2008 ff

             

Tid (år, kvartal)

Kronor

Örebro län

Riket

Privat                

Offentlig          

Totalt              

Privat               

Offentlig             

Totalt                

2021K2

9 241 517 772

4 700 853 309

13 942 371 081

376 985 971 750

140 031 054 952

517 099 115 825

2021K1

8 561 661 296

4 467 687 783

13 029 349 079

352 827 758 862

136 232 747 325

489 138 314 817

2020K4

8 562 170 674

4 467 454 032

13 029 624 706

345 138 779 165

134 348 318 122

479 566 180 197

2020K3

8 516 008 684

4 539 438 800

13 055 447 484

342 718 840 971

135 733 234 523

478 530 195 202

2020K2

8 680 795 439

4 406 594 445

13 087 389 884

351 595 916 095

132 594 956 939

484 268 730 757

2020K1

8 478 827 979

4 296 206 010

12 775 033 989

345 136 071 859

130 002 562 688

475 215 363 623

2019K4

8 571 552 035

4 291 687 939

12 863 239 974

345 155 605 476

129 051 183 673

474 281 103 274

2019K3

8 636 822 422

4 457 192 211

13 094 014 633

345 793 685 858

133 555 944 119

479 421 925 372

2019K2

8 789 699 316

4 387 575 874

13 177 275 190

354 647 441 754

131 468 736 326

486 186 019 346

2019K1

8 220 526 949

4 218 064 124

12 438 591 073

331 202 802 016

126 771 692 800

458 042 731 820

2018K4

8 378 140 872

4 215 979 090

12 594 119 962

333 778 981 299

126 156 072 358

460 146 869 766

2018K3

8 354 495 329

4