Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Snabbstatistik // Lönesummor

Lönesummor

Senast uppdaterad 2022-06-13
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

Lönesumma per sektor, Örebro län 2008 ff

             

Tid (år, kvartal)

Kronor

Örebro län

Riket

Privat                

Offentlig          

Totalt              

Privat               

Offentlig             

Totalt                

2022K1

8 960 196 881

4 831 318 086

13 791 514 967

378 331 282 357

139 020 305 238

517 433 869 345

2021K4

9 085 179 108

4 529 251 921

13 614 431 029

374 041 821 665

137 322 993 453

511 446 170 754

2021K3

9 060 959 589

4 779 677 830

13 840 637 419

370 287 107 537

142 683 923 309

513 051 414 772

2021K2

9 241 517 772