Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Fosfor

Senast uppdaterad 2024-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2022/23, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

Region Kg fosfor (P) per hektar
Stockholms län 3
Uppsala län 5
Södermanlands län 5
Östergötlands län 4
Jönköpings län 1
Kronobergs län 1
Kalmar län 2
Gotlands län 4
Blekinge län 2
Skåne län 9
Hallands län 4
Västra Götalands län 7
Värmlands län 3
Örebro län 7
Västmanlands län 5
Dalarnas län 4
Gävleborgs län 1
Västernorrlands län 1
Jämtlands län 1
Västerbottens län 1
Norrbottens län 1
Riket 5
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

År Värmlands län Riket
2003/2004 6 7
2004/2005 4 7
2005/2006 5 6
2006/2007 5 6
2007/2008 5 6
2008/2009 2 3
2009/2010 3 4
2010/2011 3 4
2011/2012 2 4
2012/2013 3 5
2013/2014 4 5
2014/2015 4 5
2015/2016 2 5
2016/2017 2 6
2017/2018 2 6
2018/2019 2 5
2019/2020 4 7
2020/2021 5 8
2021/2022 4 6
2022/2023 3 5
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker. Index år 2003/2004=100

År Värmlands län Riket
2003/2004 100 100
2004/2005 67 100
2005/2006 83 84
2006/2007 83 86
2007/2008 83 86
2008/2009 33 43
2009/2010 50 57
2010/2011 50 57
2011/2012 33 57
2012/2013 50 71
2013/2014 67 71
2014/2015 67 71
2015/2016 33 71
2016/2017 33 86
2017/2018 33 86
2018/2019 33 71
2019/2020 67 100
2020/2021 83 114
2021/2022 67 86
2022/2023 50 71
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta