Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kalium

Senast uppdaterad 2024-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2022/23, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kalium (K) per hektar
Stockholms län 4
Uppsala län 5
Södermanlands län 5
Östergötlands län 6
Jönköpings län 2
Kronobergs län 3
Kalmar län 4
Gotlands län 12
Blekinge län 5
Skåne län 20
Hallands län 10
Västra Götalands län 9
Värmlands län 6
Örebro län 11
Västmanlands län 5
Dalarnas län 9
Gävleborgs län 3
Västernorrlands län 2
Jämtlands län 1
Västerbottens län 3
Norrbottens län 4
Riket 9
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

År Värmlands län Riket
2003/2004 15 16
2004/2005 10 14
2005/2006 10 13
2006/2007 11 13
2007/2008 13 14
2008/2009 4 7
2009/2010 7 9
2010/2011 7 9
2011/2012 5 9
2012/2013 8 11
2013/2014 10 11
2014/2015 12 11
2015/2016 6 11
2016/2017 5 11
2017/2018 7 12
2018/2019 6 11
2019/2020 8 13
2020/2021 13 14
2021/2022 11 12
2022/2023 6 9
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker. Index år 2003/2004=100

År Värmlands län Riket
2003/2004 100 100
2004/2005 67 88
2005/2006 67 81
2006/2007 73 81
2007/2008 87 88
2008/2009 27 44
2009/2010 47 56
2010/2011 47 56
2011/2012 33 56
2012/2013 53 69
2013/2014 67 69
2014/2015 80 69
2015/2016 40 69
2016/2017 33 69
2017/2018 47 75
2018/2019 40 69
2019/2020 53 81
2020/2021 87 88
2021/2022 73 75
2022/2023 40 56

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta