Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kalium

Senast uppdaterad 2023-04-27
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2021/22, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kalium (K) per hektar
Stockholms län 6
Uppsala län 9
Södermanlands län 4
Östergötlands län 7
Jönköpings län 5
Kronobergs län 6
Kalmar län 4
Gotlands län 14
Blekinge län 10
Skåne län 25
Hallands län 12
Västra Götalands län 12
Värmlands län 11
Örebro län 14
Västmanlands län 9
Dalarnas län 15
Gävleborgs län 6
Västernorrlands län 3
Jämtlands län 2
Västerbottens län 5
Norrbottens län 8
Riket 12
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2002/2003-2021/2022, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

År Värmlands län Riket
2002/2003 14 16
2003/2004 15 16
2004/2005 10 14
2005/2006 10 13
2006/2007 11 13
2007/2008 13 14
2008/2009 4 7
2009/2010 7 9
2010/2011 7 9
2011/2012 5 9
2012/2013 8 11
2013/2014 10 11
2014/2015 12 11
2015/2016 6 11
2016/2017 5 11
2017/2018 7 12
2018/2019 6 11
2019/2020 8 13
2020/2021 13 14
2021/2022 11 12
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2002/2003-2021/2022, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker. Index år 2002/2003=100

År Värmlands län Riket
2002/2003 100 100
2003/2004 107 100
2004/2005 71 88
2005/2006 71 81
2006/2007 79 81
2007/2008 93 88
2008/2009 29 44
2009/2010 50 56
2010/2011 50 56
2011/2012 36 56
2012/2013 57 69
2013/2014 71 69
2014/2015 86 69
2015/2016 43 69
2016/2017 36 69
2017/2018 50 75
2018/2019 43 69
2019/2020 57 81
2020/2021 93 88
2021/2022 79 75

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta