Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Miljö // Riksintressanta områden

Riksintressanta områden

Senast uppdaterad 2011-05-20
Förklaring
Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdets naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska enligt miljöbalken, skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Naturvårdsverket avgör vilka områden som ska skyddas och vilka områden som är riksintressanta för naturvård respektive friluftsliv. Det senaste urvalet av riksobjekten för naturvården utsågs vid en översyn som genomfördes under åren 1996 till 1999. Områden av riksintresse för friluftslivet avgränsades vid en översyn under åren 1986 till 1989. Samma område kan vara av riksintresse både för naturvård och friluftsliv och därför redovisade två gånger.

Riksintressanta områden, areal i hektar 1999

                 

Region

För naturvård

För friluftsliv

Naturvård

Friluftsliv

Antal

Areal

Antal

Areal

Skyddad (NP, NR, NVO)

Ej skyddad

Skyddad

Ej skyddad

Stockholms län

53

490 200

9

474 600

84 678

405 522

66 444

408 156

Uppsala län

83

134 200

2

34 000

26 663

116 537

2 720

31 280

Södermanlands län

80

190 000

12

211 500

37 117

152 883

31 725

179 775

Östergötlands län

106

212 800

7

151 900

40 741

172 059

28 861

123 039

Jönköpings län

143

134 800

6

32 900

15 275

119 525

7 567

25 333

Kronobergs län

63

82 300

4

71 500

11 569

70 731

12 155

59 345

Kalmar län

101

315 700

13

176 800

35 132

280 568

17 680

159 120

Gotlands län

93

138 900

6

72 900

87 320

51 580

7 290

65 610

Blekinge län

42

75 300

6

49 600

11 967

63 333

7 440

42 160

Skåne län

91

297 300

13

180 100

69 084

228 216

11 440

168 660

Hallands län

56

181 100

15

146 500

16 881

164 219

10 255

136 245

Västra Götalands län

194

775 300

34

652 500

169 317

605 983

94 764

557 736

Värmlands län

73

188 800

7

224 300

101 099

87 701

74 019

150 281

Örebro län

78

67 800

3

65 400

25 481

42 319

17 658

47 742

Västmanlands län

54

51 700

9

50 200

39 157

12 543

25 602

24 598

Dalarnas län

158

395 400

20

608 100

237 214

158 186

133 782

474 318

Gävleborgs län

106

262 100

6

276 500

29 678

232 422

2 765

273 735

Västernorrlands län

94

453 700

10

127 300

27 468

426 232

7 638

119 662

Jämtlands län

128

1 265 800

16

1 487 500

442 919

822 881

223 125

1 264 375

Västerbottens län

131

1 324 300

10

1 311 600

785 952

538 348

682 032

629 568

Norrbottens län

72

3 367 500

7

4 492 400

1 499 534

1 867 966

853 556

3 638 844

Riket

1 999

10 405 000

215

10 898 100

3 799 084

6 614 916

2 397 582

8 500 518

Källa: Statistiska centralbyrån, Naturvårdsverket

NP Nationalpark, NR Naturreservat, NVO Naturvårdsområde

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta