Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Politik // Kvinnor och män i kommunfullmä…

Kvinnor och män i kommunfullmäktige

Senast uppdaterad 2022-10-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Fördelning av kvinnor och män i kommunfullmäktige efter valet 2022

             

Kommun/Region

Antal ledamöter

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Arvika

24

25

49

49,0

51,0

100

Eda

14

21

35

40,0

60,0

100

Filipstad

16

21

37

43,2

56,8

100

Forshaga

16

25

41

39,0

61,0

100

Grums

18

13

31

58,1

41,9

100

Hagfors

12

23

35

34,3

65,7

100

Hammarö

12

19

31

38,7

61,3

100

Karlstad

27

34

61

44,3

55,7

100

Kil

15

26

41

36,6

63,4

100

Kristinehamn

18

23

41

43,9

56,1

100

Munkfors*

7

13

20

35,0

65,0

100

Storfors

13

14

27

48,1

51,9

100

Sunne

21

20

41

51,2

48,8

100

Säffle

17

24

41

41,5

58,5

100

Torsby

11

20

31

35,5

64,5

100

Årjäng

14

21

35

40,0

60,0

100

Genomsnitt Värmlands län

255

342

597

42,7

57,3

100

Genomsnitt Riket

5 424

7 102

12 526

43,3

56,7

100

Källa: Valmyndigheten

*) ledamot kunde inte utses

Andel kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1988-2022

                     

Kommun/Region

Andel kvinnor i kommunfullmäktige

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Arvika

36,7

34,7

40,8

42,9

42,9

34,7

42,9

42,9

53,1

49,0

Eda

26,8

31,7

36,6

36,6

39,0

43,9

45,7

42,9

42,9

40,0

Filipstad

36,6

32,4

43,2

35,1

43,2

37,8

37,8

37,8

43,2

43,2

Forshaga

43,9

34,1

41,5

39,0

39,0

46,3

41,5

46,3

41,5

39,0

Grums

44,4

43,6

48,7

54,8

54,8

45,2

51,6

54,8

58,1

58,1

Hagfors

38,8

30,6

46,9

41,5

41,5

39,0

42,9

48,6

40,0

34,3

Hammarö

35,5

35,5

45,2

48,4

38,7

35,5

35,5

45,2

38,7

38,7

Karlstad

37,7

34,4

42,6

42,6

42,6

41,0

49,2

50,8

45,9

44,3

Kil

35,9

30,8

43,6

38,5

42,9

40,0

42,9

48,6

39,0

36,6

Kristinehamn

32,7

38,8

46,9

40,8

40,8

41,5

43,9

51,2

48,8

43,9

Munkfors

33,3

30,8

46,2

48,4

45,2

45,2

54,8

48,0

52,4

35,0

Storfors

42,9

48,6

45,7

48,6

45,7

40,0

38,7

44,4

37,0

48,1

Sunne

34,1

39,0

43,9

51,2

43,9

43,9

51,2

51,2

43,9

51,2

Säffle

30,6

34,7

42,9

42,9

36,6

48,8

48,8

46,3

46,3

41,5

Torsby

34,7

30,6

40,8

48,8

43,9

46,3

38,7

45,2

41,9

35,5

Årjäng

26,8

34,1

41,5

39,0

41,5

36,6

41,5

42,9

37,1

40,0

Genomsnitt Värmlands län

35,7

35,1

43,5

43,3

42,4

41,5

44,4

46,8

44,5

42,7

Genomsnitt Riket

33,8

34,1

41,3

41,6

42,4

42,3

43,0

43,7

43,3

43,3

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Andelen kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1988-2022 jämfört med riksgenomsnittet. Index riket=100

                     

Kommun/Region

Index Riket=100

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Arvika

109

102

99

103

101

82

100

98

122

113

Eda

79

93

89

88

92

104

106

98

99

92

Filipstad

108

95

105

84

102

89

88

87

100

100

Forshaga

130

100

100

94

92

110

96

106

96

90

Grums

132

128

118

132

129

107

120

125

134

134

Hagfors

115

90

114

100

98

92

100

111

92

79

Hammarö

105

104

109

116

91

84

82

103

89

89

Karlstad

112

101

103

102

101

97

114

116

106

102

Kil

106

90

105

92

101

95

100

111

90

84

Kristinehamn

97

114

114

98

96

98

102

117

113

101

Munkfors

99

90

112

116

107

107

127

110

121

81

Storfors

127

143

111

117

108

95

90

102

85

111

Sunne

101

115

106

123

104

104

119

117

101

118

Säffle

91

102

104

103

86

115

113

106

107

96

Torsby

103

90

99

117

104

110

90

103

97

82

Årjäng

79

100

100

94

98

86

96

98

86

92

Genomsnitt Värmlands län

106

103

105

104

100

98

103

107

103

99

Genomsnitt Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta