Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Politik // EU-parlamentsvalen

EU-parlamentsvalen

Senast uppdaterad 2019-06-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Valdeltagandet vid valet till EU-parlamentet 2019

     

Kommun/Region

Procent röstande

 

Arvika

48,4

 

Eda

42,7

 

Filipstad

42,6

 

Forshaga

50,2

 

Grums

47,2

 

Hagfors

43,0

 

Hammarö

61,2

 

Karlstad

56,6

 

Kil

52,8

 

Kristinehamn

49,4

 

Munkfors

44,3

 

Storfors

45,1

 

Sunne

50,8

 

Säffle

48,9

 

Torsby

44,4

 

Årjäng

47,6

 

Värmlands län

51,5

 

Riket

55,3

 
     

Valresultat vid valen till EU-parlamentet 2019

     

Parti

Procent av rösterna

Värmlands län

Riket

Moderaterna

14,1

16,8

Centerpartiet

11,3

10,8

Liberalerna (fd Folkpartiet)

2,9

4,1

Kristdemokraterna

8,4

8,6

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

29,0

23,5

Vänsterpartiet

6,2

6,8

Miljöpartiet de gröna

9,3

11,5

Sverigedemokraterna

16,8

15,3

Feministiskt initiativ

0,6

0,8

Piratpartiet

0,5

0,6

Övriga partier

1,0

1,1

Källa: Valmyndigheten

Valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet 1999-2019

                     

Kommun/Region

Procent röstande

         

1999

2004

2009

2014

2019

         

Arvika

32,6

30,4

36,4

44,6

48,4

         

Eda

31,3

25,2

30,4

35,4

42,7

         

Filipstad

34,1

31,9

34,8

38,9

42,6

         

Forshaga

37,4

35,8

38,2

47,0

50,2

         

Grums

33,1

29,4

37,0

43,2

47,2

         

Hagfors

34,6

29,7

33,2

40,4

43,0

         

Hammarö

42,4

39,3

47,5

56,2

61,2

         

Karlstad

41,6

38,9

47,1

54,2

56,6

         

Kil

36,4

32,6

40,8

48,9

52,8

         

Kristinehamn

36,7

34,0

41,7

46,5

49,4

         

Munkfors

39,6

34,3

38,8

44,0

44,3

         

Storfors

40,7

34,5

40,2

44,9

45,1

         

Sunne

35,0

34,6

40,3

46,9

50,8

         

Säffle

34,5

30,7

35,9

44,5

48,9

         

Torsby

36,0

29,0

33,4

40,0

44,4

         

Årjäng

31,6

28,5

34,0

43,7

47,6

         

Värmlands län

37,2

34,1

40,8

48,0

51,5

         

Riket

38,8

37,9

45,5

51,1

55,3

         
                     

Valresultat vid valen till EU-parlamentet 1999-2019

                     

Parti

Procent av rösterna

Värmlands län

Riket

1999

2004

2009

2014

2019

1999

2004

2009

2014

2019

Moderaterna

10,2

10,6

10,1

11,2

14,1

20,7

18,3

18,8

13,7

16,8

Centerpartiet

4,8

6,1

3,8

8,1

11,3

6,0

6,3

5,5

6,5

10,8

Liberalerna (fd Folkpartiet)

7,2

3,3

6,6

8,6

2,9

13,9

9,9

13,6

9,9

4,1

Kristdemokraterna

4,3

3,2

3,3

5,9

8,4

7,6

5,7

4,7

5,9

8,6

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

35,3

30,3

39,6

31,8

29,0

26,0

24,6

24,4

24,2

23,5

Vänsterpartiet

31,8

29,1

11,4

6,6

6,2

15,8

12,8

5,7

6,3

6,8

Miljöpartiet de gröna

6,2

3,5

7,0

12,4

9,3

9,5

6,0

11,0

15,4

11,5

Junilistan

-

12,6

6,6

-

-

-

14,5

3,6

-

-

Sverigedemokraterna

-

0,2

1,9

9,4

16,8

-

1,1

3,3

9,7

15,3

Feministiskt initiativ

-

-

1,6

3,8

0,6

-

-

2,2

5,5

0,8

Piratpartiet

-

-

7,8

1,7

0,5

-

-

7,1

2,2

0,6

Övriga partier

0,2

1,2

0,5

0,6

1,0

0,5

1,1

0,2

0,7

1,1

Källa: Valmyndigheten

Utveckling av valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet 1999-2019. Index år 1999=100

           

Kommun/Region

Procent röstande

1995

1999

2004

2009

2014

Arvika

100

93

112

137

149

Eda

100

80

97

113

136

Filipstad

100

94

102

114

125

Forshaga

100

96

102

126

134

Grums

100

89

112

130

143

Hagfors

100

86

96

117

124

Hammarö

100

93

112

132

144

Karlstad

100

93

113

130

136

Kil

100

89

112

134

145

Kristinehamn

100

93

114

127

134

Munkfors

100

87

98

111

112

Storfors

100

85

99

110

111

Sunne

100

99

115

134

145

Säffle

100

89

104

129

142

Torsby

100

80

93

111

123

Årjäng

100

90

108

138

150

Värmlands län

100

92

110

129

138

Riket

100

98

117

132

142

Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta