Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Politik // EU-parlamentsvalen

EU-parlamentsvalen

Senast uppdaterad 2024-06-18
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Valdeltagandet vid valet till EU-parlamentet 2024

     

Kommun/Region

Procent röstande

 

Arvika

47,0

 

Eda

41,5

 

Filipstad

37,2

 

Forshaga

48,1

 

Grums

43,7

 

Hagfors

39,9

 

Hammarö

59,5

 

Karlstad

53,4

 

Kil

50,4

 

Kristinehamn

47,7

 

Munkfors

41,6

 

Storfors

42,8

 

Sunne

48,4

 

Säffle

45,5

 

Torsby

42,8

 

Årjäng

44,0

 

Värmlands län

49,9

 

Riket

53,4

 
     

Valresultat vid valen till EU-parlamentet 2024

     

Parti

Procent av rösterna

Värmlands län

Riket

Moderaterna

15,8

17,5

Centerpartiet

7,7

7,3

Liberalerna (fd Folkpartiet)

3,1

4,4

Kristdemokraterna

5,2

5,7

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

30,0

24,8

Vänsterpartiet

9,5

11,1

Miljöpartiet de gröna

11,5

13,9

Sverigedemokraterna

15,2

13,2

Feministiskt initiativ

 

 

Piratpartiet

 

 

Övriga partier

1,9

2,3

Källa: Valmyndigheten

Valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet 1999-2024

                         

Kommun/Region

Procent röstande

           

1999

2004

2009

2014

2019

2024

           

Arvika

32,6

30,4

36,4

44,6

48,4

47,0

           

Eda

31,3

25,2

30,4

35,4

42,7

41,5

           

Filipstad

34,1

31,9

34,8

38,9

42,6

37,2

           

Forshaga

37,4

35,8

38,2

47,0

50,2

48,1

           

Grums

33,1

29,4

37,0

43,2

47,2

43,7

           

Hagfors

34,6

29,7

33,2

40,4

43,0

39,9

           

Hammarö

42,4

39,3

47,5

56,2

61,2

59,5

           

Karlstad

41,6

38,9

47,1

54,2

56,6

53,4

           

Kil

36,4

32,6

40,8

48,9

52,8

50,4

           

Kristinehamn

36,7

34,0

41,7

46,5

49,4

47,7

           

Munkfors

39,6

34,3

38,8

44,0

44,3

41,6

           

Storfors

40,7

34,5

40,2

44,9

45,1

42,8

           

Sunne

35,0

34,6

40,3

46,9

50,8

48,4

           

Säffle

34,5

30,7

35,9

44,5

48,9

45,5

           

Torsby

36,0

29,0

33,4

40,0

44,4

42,8

           

Årjäng

31,6

28,5

34,0

43,7

47,6

44,0

           

Värmlands län

37,2

34,1

40,8

48,0

51,5

49,9

           

Riket

38,8

37,9

45,5

51,1

55,3

53,4

           
                         

Valresultat vid valen till EU-parlamentet 1999-2024

                         

Parti

Procent av rösterna

Värmlands län

Riket

1999

2004

2009

2014

2019

2024

1999

2004

2009

2014

2019

2024

Moderaterna

10,2

10,6

10,1

11,2

14,1

15,8

20,7

18,3

18,8

13,7

16,8

17,5

Centerpartiet

4,8

6,1

3,8

8,1

11,3

7,7

6,0

6,3

5,5

6,5

10,8

7,3

Liberalerna (fd Folkpartiet)

7,2

3,3

6,6

8,6

2,9

3,1

13,9

9,9

13,6

9,9

4,1

4,4

Kristdemokraterna

4,3

3,2

3,3

5,9

8,4

5,2

7,6

5,7

4,7

5,9

8,6

5,7

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

35,3

30,3

39,6

31,8

29,0

30,0

26,0

24,6

24,4

24,2

23,5

24,8

Vänsterpartiet

31,8

29,1

11,4

6,6

6,2

9,5

15,8

12,8

5,7

6,3

6,8

11,1

Miljöpartiet de gröna

6,2

3,5

7,0

12,4

9,3

11,5

9,5

6,0

11,0

15,4

11,5

13,9

Sverigedemokraterna

-

0,2

1,9

9,4

16,8

15,2

-

1,1

3,3

9,7

15,3

13,2

Junilistan

-

12,6

6,6

-

-

 

-

14,5

3,6

-

-

 

Feministiskt initiativ

-

-

1,6

3,8

0,6

 

-

-

2,2

5,5

0,8

 

Piratpartiet

-

-

7,8

1,7

0,5

 

-

-

7,1

2,2

0,6

 

Övriga partier

0,2

1,2

0,5

0,6

1,0

1,9

0,5

1,1

0,2

0,7

1,1

2,3

Källa: Valmyndigheten

Utveckling av valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet 1999-2024. Index år 1999=100

             

Kommun/Region

Procent röstande

1999

2004

2009

2014

2019

2024

Arvika

100

93

112

137

149

144

Eda

100

80

97

113

136

133

Filipstad

100

94

102

114

125

109

Forshaga

100

96

102

126

134

129

Grums

100

89

112

130

143

132

Hagfors

100

86

96

117

124

115

Hammarö

100

93

112

132

144

140

Karlstad

100

93

113

130

136

128

Kil

100

89

112

134

145

138

Kristinehamn

100

93

114

127

134

130

Munkfors

100

87

98

111

112

105

Storfors

100

85

99

110

111

105

Sunne

100

99

115

134

145

138

Säffle

100

89

104

129

142

132

Torsby

100

80

93

111

123

119

Årjäng

100

90

108

138

150

139

Värmlands län

100

92

110

129

138

134

Riket

100

98

117

132

142

138

Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta