Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Politik // Kvinnor och män i kommunfullmä…

Kvinnor och män i kommunfullmäktige

Senast uppdaterad 2022-10-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Fördelning av kvinnor och män i kommunfullmäktige efter valet 2022

             

Kommun/Region

Antal ledamöter

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Bjurholm

9

12

21

42,9

57,1

100

Dorotea

10

12

22

45,5

54,5

100

Lycksele

16

14

30

53,3

46,7

100

Malå

13

12

25

52,0

48,0

100

Nordmaling

15

14

29

51,7

48,3

100

Norsjö

12

15

27

44,4

55,6

100

Robertsfors

12

19

31

38,7

61,3

100

Skellefteå

32

33

65

49,2

50,8

100

Sorsele

10

10

20

50,0

50,0

100

Storuman

12

19

31

38,7

61,3

100

Umeå

34

31

65

52,3

47,7

100

Vilhelmina

11

16

27

40,7

59,3

100

Vindeln

12

18

30

40,0

60,0

100

Vännäs

16

15

31

51,6

48,4

100

Åsele

12

13

25

48,0

52,0

100

Genomsnitt Västerbottens län

226

253

479

47,2

52,8

100

Genomsnitt Riket

5 424

7 102

12 526

43,3

56,7

100

Källa: Valmyndigheten

Andel kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1988-2022

                     

Kommun/Region

Andel kvinnor i kommunfullmäktige

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Bjurholm

29,0

38,7

45,2

38,7

41,9

45,2

45,2

41,9

50,0

42,9

Dorotea

32,3

35,5

35,5

32,3

41,9

45,2

45,2

32,0

48,0

45,5

Lycksele

37,8

40,0

48,9

41,5

41,5

43,9

41,5

45,2

53,3

53,3

Malå

35,5

32,3

41,9

38,7

41,9

45,2

45,2

44,0

44,0

52,0

Nordmaling

32,3

32,3

38,7

38,7

38,7

45,2

48,4

51,6

41,9

51,7

Norsjö

38,7

45,2

41,9

45,2

45,2

41,9

41,9

46,7

50,0

44,4

Robertsfors

31,7

29,0

48,4

45,2

38,7

38,7

45,2

41,9

45,2

38,7

Skellefteå

30,8

33,8

44,6

49,2

46,2

52,3

44,6

47,7

50,8

49,2

Sorsele

29,0

41,9

38,7

48,4

32,3

48,4

41,9

47,6

40,0

50,0

Storuman

36,6

26,8

41,5

43,9

43,9

34,1

41,5

48,8

48,4

38,7

Umeå

47,7

47,7

44,6

46,2

46,2

47,7

49,2

49,2

47,7

52,3

Vilhelmina

28,6

31,4

40,0

42,9

48,6

45,7

45,7

51,9

51,9

40,7

Vindeln

31,4

28,6

40,0

40,0

41,9

41,9

41,9

48,4

48,4

40,0

Vännäs

42,9

45,7

45,7

37,1

42,9

45,7

40,0

48,6

48,4

51,6

Åsele

35,5

29,0

41,9

45,2

35,5

38,7

38,7

35,5

46,7

48,0

Genomsnitt Västerbottens län

35,2

36,4

42,9

42,8

42,4

44,6

44,0

46,0

48,0

47,2

Genomsnitt Riket

33,8

34,1

41,3

41,6

42,4

42,3

43,0

43,7

43,3

43,3

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Andelen kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1988-2022 jämfört med riksgenomsnittet. Index riket=100

                     

Kommun/Region

Index Riket=100

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Bjurholm

86

114

109

93

99

107

105

96

115

99

Dorotea

95

104

86

77

99

107

105

73

111

105

Lycksele

112

117

118

100

98

104

96

103

123

123

Malå

105

95

101

93

99

107

105

101

102

120

Nordmaling

95

95

94

93

91

107

112

118

97

119

Norsjö

115

133

101

108

107

99

97

107

115

103

Robertsfors

94

85

117

108

91

92

105

96

104

89

Skellefteå

91

99

108

118

109

124

104

109

117

114

Sorsele

86

123

94

116

76

114

97

109

92

115

Storuman

108

79

100

105

104

81

96

112

112

89

Umeå

141

140

108

111

109

113

114

113

110

121

Vilhelmina

85

92

97

103

115

108

106

119

120

94

Vindeln

93

84

97

96

99

99

97

111

112

92

Vännäs

127

134

111

89

101

108

93

111

112

119

Åsele

105

85

101

108

84

92

90

81

108

111

Genomsnitt Västerbottens län

104

107

104

103

100

105

102

105

111

109

Genomsnitt Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

101

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten