Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Politik // Valresultat regionvalet

Valresultat regionvalet

Senast uppdaterad 2022-09-30
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
Procent- och mandatfördelning regionfullmäktigvalet 2022. Västerbottens län

Parti Röstetal Procent Mandat
Moderaterna 29 550 16,9 12
Centerpartiet 15 102 8,6 6
Liberalerna (fd Folkpartiet) 7 663 4,4 3
Kristdemokraterna 12 350 7,1 5
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 64 937 37,1 27
Vänsterpartiet 20 760 11,9 9
Miljöpartiet de gröna 6 631 3,8 3
Sverigedemokraterna 15 559 8,9 6
Övriga anmälda partier 2 388 1,4
Samtliga partier 174 940 100 71
Summa giltiga röster 174 940
Ogiltiga röster - ej anmälda partier 55
Ogiltiga röster blanka 3 760
Ogiltiga röster övriga 129
Summa avgivna röster 178 884
Röstberättigade 217 674
Valdeltagande 82,2
Mandatfördelning i landstings-, regionfullmäktige efter valen 1998-2022. Västerbottens län

Parti 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Moderaterna 8 5 8 10 9 10 12
Centerpartiet 6 8 8 6 6 8 6
Liberalerna (fd Folkpartiet) 6 9 7 7 6 6 3
Kristdemokraterna 7 6 6 4 4 4 5
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 32 33 32 33 30 26 27
Vänsterpartiet 9 8 7 7 9 10 9
Miljöpartiet de gröna 3 2 3 4 4 2 3
Sverigedemokraterna 3 5 6
Övriga anmälda partier
Samtliga partier 71 71 71 71 71 71 71

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta