Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Politik // Kvinnor och män i regionfullmä…

Kvinnor och män i regionfullmäktige

Senast uppdaterad 2022-10-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

Fördelning av kvinnor och män i regionfullmäktige efter valet 2022. Västerbottens län

       

Parti

Kvinnor

Män

Totalt

Moderaterna

6

6

12

Centerpartiet

4

2

6

Liberalerna (fd Folkpartiet)

2

1

3

Kristdemokraterna

2

3

5

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

13

14

27

Vänsterpartiet

6

3

9

Miljöpartiet de gröna

2

1

3

Sverigedemokraterna

2

4

6

Samtliga

37

34

71

Källa: Valmyndigheten

Ledamöter i landstings-, regionfullmäktige efter kön, valåren 1982-2022

             

År

Västerbottens län

Samtliga landsting/regioner

Kvinnor

Män

Andel kvinnor

Kvinnor

Män

Andel kvinnor

1982

21

38

35,6

565

1 152

32,9

1985

26

45

36,6

636

1 097

36,7

1988

34

37

47,9

723

1 020

41,5

1991

37

34

52,1

753

1 010

42,7

1994

38

33

53,5

845

932

47,6

1998

34

37

47,9

793

853

48,2

2002

37

34

52,1

784

872

47,3

2006

38

33

53,5

789

867

47,6

2010

40

31

56,3

786

876

47,3

2014

35

36

49,3

808

870

48,2

2018

34

37

47,9

808

888

47,6

2022

37

34

52,1

845

875

49,1

Källa: Valmyndigheten

Utveckling av andelen kvinnor i landstings-, regionfullmäktige valåren 1982-2022. Index år 1982=100

     

År

Västerbottens län

Samtliga landsting/ regioner

1982

100

100

1985

103

112

1988

135

126

1991

146

130

1994

150

145

1998

135

146

2002

146

144

2006

150

145

2010

158

144

2014

138

146

2018

135

145

2022

146

149

Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta