Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Västmanlands län 2022-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 508

7 972

15 480

 

 

7 508

7 972

0,0

0,0

2,7

2,8

5-9

8 052

8 726

16 778

 

 

8 052

8 726

0,0

0,0

2,9

3,1

10-14

8 141

8 742

16 883

 

 

8 141

8 742

0,0

0,0

2,9

3,1

15-19

7 807

8 423

16 230

2 125

1 662

5 682

6 761

0,8

0,6

2,0

2,4

20-24

6 684

7 948

14 632

4 456

5 475

2 228

2 473

1,6

2,0

0,8

0,9

25-29

8 168

8 704

16 872

6 241

6 998

1 927

1 706

2,2

2,5

0,7

0,6

30-34

9 770

10 248

20 018

7 676

8 632

2 094

1 616

2,7

3,1

0,7

0,6

35-39

8 519

8 996

17 515

6 871

7 735

1 648

1 261

2,4

2,8

0,6

0,4

40-44

7 949

8 208

16 157

6 600

7 111

1 349

1 097

2,4

2,5

0,5

0,4

45-49

8 070

8 249

16 319

6 863

7 217

1 207

1 032

2,4

2,6

0,4

0,4

50-54

8 685

9 076

17 761

7 409

7 999

1 276

1 077

2,6

2,8

0,5

0,4

55-59

9 221

9 545

18 766

7 629

8 322

1 592

1 223

2,7

3,0

0,6

0,4

60-64

7 834

8 057

15 891

5 369

5 879

2 465

2 178

1,9

2,1

0,9

0,8

65-69

7 210

7 297

14 507

1 902

2 474

5 308

4 823

0,7

0,9

1,9

1,7

70-74

7 718

7 198

14 916

859

1 383

6 859

5 815

0,3

0,5

2,4

2,1

75-79

7 704

6 849

14 553

 

 

7 704

6 849

0,0

0,0

2,7

2,4

80-84

4 970

4 365

9 335

 

 

4 970

4 365

0,0

0,0

1,8

1,6

85-89

2 955

2 098

5 053

 

 

2 955

2 098

0,0

0,0

1,1

0,7

90-94

1 546

786

2 332

 

 

1 546

786

0,0

0,0

0,6

0,3

95-99

476

153

629

 

 

476

153

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

66

20

86

 

 

66

20

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

139 053

141 660

280 713

64 000

70 887

75 053

70 773

22,8

25,3

26,7

25,2

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta