Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2022-11-28
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västmanlands län till övriga län i riket 2021. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 2 269 4 252 6 521
Uppsala län 1 430 2 261 3 691
Södermanlands län 1 328 1 778 3 106
Örebro län 776 1 197 1 973
Dalarnas län 705 988 1 693
Västra Götalands län 151 379 530
Skåne län 114 203 317
Östergötlands län 89 198 287
Gävleborgs län 63 125 188
Värmlands län 39 78 117
Jönköpings län 35 81 116
Västernorrlands län 28 58 86
Norrbottens län 25 58 83
Hallands län 25 42 67
Västerbottens län 16 45 61
Kalmar län 21 30 51
Kronobergs län 18 31 49
Jämtlands län 17 26 43
Blekinge län 10 13 23
Gotlands län 7 7 14
Totalt 7 166 11 850 19 016

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta