Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västmanlands län till övriga län i riket 2019. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 2 029 4 038 6 067
Uppsala län 1 451 2 201 3 652
Södermanlands län 1 335 1 623 2 958
Dalarnas län 603 947 1 550
Örebro län 616 875 1 491
Västra Götalands län 123 339 462
Skåne län 113 199 312
Östergötlands län 78 196 274
Gävleborgs län 49 121 170
Jönköpings län 31 83 114
Värmlands län 29 72 101
Västernorrlands län 33 58 91
Norrbottens län 29 60 89
Västerbottens län 19 52 71
Kronobergs län 15 34 49
Kalmar län 17 32 49
Hallands län 16 33 49
Jämtlands län 25 21 46
Blekinge län 6 15 21
Gotlands län 8 6 14
Totalt 6 625 11 005 17 630

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta