Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2021-11-29
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västmanlands län till övriga län i riket 2020. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 2 049 3 973 6 022
Uppsala län 1 397 2 287 3 684
Södermanlands län 1 308 1 706 3 014
Örebro län 691 1 070 1 761
Dalarnas län 644 992 1 636
Västra Götalands län 111 321 432
Skåne län 96 189 285
Östergötlands län 58 174 232
Gävleborgs län 53 125 178
Jönköpings län 29 82 111
Värmlands län 27 76 103
Västernorrlands län 30 52 82
Norrbottens län 23 55 78
Västerbottens län 18 46 64
Hallands län 20 33 53
Kronobergs län 13 31 44
Jämtlands län 23 21 44
Kalmar län 13 25 38
Blekinge län 5 17 22
Gotlands län 4 8 12
Totalt 6 612 11 283 17 895

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta