Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2024-02-13
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västmanlands län till övriga län i riket 2022. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 2 528 4 396 6 924
Uppsala län 1 518 2 321 3 839
Södermanlands län 1 458 2 000 3 458
Örebro län 818 1 173 1 991
Dalarnas län 751 996 1 747
Västra Götalands län 210 369 579
Skåne län 103 187 290
Östergötlands län 80 149 229
Gävleborgs län 61 136 197
Värmlands län 66 101 167
Jönköpings län 48 91 139
Västernorrlands län 35 38 73
Norrbottens län 35 37 72
Västerbottens län 24 46 70
Jämtlands län 28 39 67
Hallands län 16 42 58
Kalmar län 16 26 42
Kronobergs län 16 19 35
Blekinge län 7 17 24
Gotlands län 3 4 7
Totalt 7 821 12 187 20 008

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta