Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2023-01-18
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2022

Kommun/Region Antal Andel (%)
Arboga 192 3,0
Fagersta 215 3,7
Hallstahammar 189 2,6
Kungsör 136 3,5
Köping 342 2,9
Norberg 83 3,4
Sala 271 2,6
Skinnskatteberg 57 3,2
Surahammar 112 2,5
Västerås 2 372 3,2
Västmanlands län 3 969 3,1
Riket 160 051 3,2

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2022

         

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Västmanlands län

Riket

Västmanlands län

Riket

2008

4 446

150 284

3,8

3,4

2009

7 255

236 828

5,8

5,7

2010

6 805

231 288

5,4

4,9

2011

6 082

206 431

5,1

4,6

2012

6 395

212 898

5,2

4,6

2013

6 729

214 295

5,4

4,5

2014

6 399

202 463

5,1

4,3

2015

6 103

194 385

4,9

4,1

2016

5 866

189 718

4,7

4,0

2017

5 699

191 927

4,5

4,0

2018

4 917

185 710

3,8

3,8

2019

5 254

187 000

4,0

3,7

2020

6 983

252 029

5,1

4,9

2021

5 231

198 272

3,8

3,8

2022

3 969

160 051

3,1

3,2

Källa: Arbetsförmedlingen

         

Utveckling av andelen öppet arbetslösa 2008-2022. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Västmanlands län

Riket

2008

100

100

2009

153

168

2010

142

144

2011

134

135

2012

137

135

2013

142

132

2014

134

126

2015

129

121

2016

122

118

2017

118

118

2018

100

110

2019

105

110

2020

135

144

2021

101

112

2022

81

95

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta