Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2019 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arboga

26,6

67,7

76,0

81,3

85,3

78,3

23,2

80,2

Fagersta

22,1

64,2

75,5

78,1

82,9

73,6

18,1

77,6

Hallstahammar

22,9

65,2

78,0

84,3

86,3

76,6

20,0

81,2

Kungsör

27,3

65,6

75,9

80,3

84,2

73,4

22,2

78,6

Köping

25,1

69,0

76,7

80,1

85,6

76,1

22,4

79,7

Norberg

25,8

66,7

77,2

82,0

83,2

79,2

26,9

80,4

Sala

28,7

67,9

79,5

85,1

86,3

80,1

29,3

82,7

Skinnskatteberg

23,1

65,5

73,2

82,9

80,6

78,8

25,3

78,8

Surahammar

26,0

71,7

82,3

84,4

88,5

73,6

15,6

82,2

Västerås

25,2

62,9

78,0

83,2

86,0

76,3

21,6

80,9

Västmanlands län

25,4

64,6

77,8

82,8

85,7

76,5

22,3

80,7

Riket

29,1

62,4

78,1

83,6

85,7

77,2

26,0

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arboga

28,9

65,4

72,4

78,3

83,7

76,5

17,5

77,9

Fagersta

27,5

61,8

70,6

74,8

82,0

73,3

17,2

75,2

Hallstahammar

25,6

67,5

72,4

80,0

83,6

73,8

17,9

77,3

Kungsör

26,9

65,2

68,9

77,2

83,3

71,8

18,3

75,5

Köping

28,8

67,5

74,4

76,0

82,5

74,6

20,3

77,0

Norberg

30,6

73,7

76,7

81,5

79,5

75,4

23,1

78,1

Sala

28,0

67,1

76,2

82,8

84,6

78,9

23,6

80,6

Skinnskatteberg

27,9

64,9

72,4

79,9

77,2

78,4

17,6

77,0

Surahammar

30,0

74,7

79,0

83,7

86,5

70,4

12,0

79,9

Västerås

29,1

66,6

76,0

81,1

85,0

74,8

18,0

79,3

Västmanlands län

28,7

66,8

75,2

80,3

84,2

74,9

18,6

78,7

Riket

33,7

62,8

76,3

82,3

85,3

76,6

22,1

80,1

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arboga

24,3

69,6

79,2

84,2

86,8

80,0

29,2

82,5

Fagersta

18,0

66,2

80,1

81,2

83,8

73,8

19,1

79,8

Hallstahammar

20,4

63,1

83,4

88,3

88,8

79,2

22,3

84,9

Kungsör

27,7

65,9

82,9

83,5

85,1

74,8

26,1

81,5

Köping

22,0

70,1

78,8

84,0

88,6

77,5

24,5

82,2

Norberg

21,8

61,1

77,7

82,5

86,7

82,9

30,4

82,5

Sala

29,5

68,4

82,6

87,3

87,8

81,4

35,2

84,7

Skinnskatteberg

18,8

65,8

73,9

85,6

83,8

79,1

32,4

80,5

Surahammar

22,1

69,3

85,3

85,0

90,2

76,6

19,0

84,3

Västerås

21,6

59,6

79,8

85,3

87,0

77,8

25,6

82,5

Västmanlands län

22,4

62,8

80,2

85,1

87,2

78,1

26,1

82,7

Riket

25,0

62,0

79,8

84,7

86,1

77,7

30,0

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta