Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2021 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

             

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arboga

26,0

69,5

78,0

82,5

86,2

78,6

23,6

81,2

Fagersta

20,6

65,2

75,1

78,2

81,3

72,1

17,3

76,7

Hallstahammar

25,6

67,5

80,6

83,5

88,1

76,6

21,0

82,0

Kungsör

22,3

68,8

77,8

82,8

85,8

74,8

23,9

80,2

Köping

22,8

72,0

77,8

81,7

85,1

75,9

22,3

80,0

Norberg

29,9

60,8

74,7

80,1

84,0

76,3

24,9

78,7

Sala

27,6

67,5

78,8

84,7

86,3

79,1

27,3

82,2

Skinnskatteberg

20,3

62,4

73,0

81,8

81,5

74,7

24,6

77,5

Surahammar

24,8

67,7

80,4

85,3

88,7

75,4

16,2

82,2

Västerås

24,9

63,0

77,6

82,5

85,5

76,7

21,2

80,5

Västmanlands län

24,7

65,0

77,8

82,5

85,5

76,5

21,9

80,5

Riket

28,6

62,7

78,4

83,6

86,0

77,7

25,8

81,4

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arboga

30,3

63,8

73,2

80,2

84,2

76,6

18,7

78,5

Fagersta

22,3

62,2

68,3

75,9

81,6

72,5

16,5

74,6

Hallstahammar

28,2

65,7

76,5

80,0

85,9

74,3

18,3

79,0

Kungsör

23,4

65,1

73,8

79,4

84,5

70,9

19,3

77,1

Köping

25,6

68,1

74,5

77,7

83,4

73,7

19,5

77,3

Norberg

36,5

63,1

69,1

79,1

82,8

74,6

22,2

76,3

Sala

30,0

62,7

75,0

82,4

84,7

77,2

21,7

79,7

Skinnskatteberg

31,8

61,9

71,7

79,9

78,6

75,0

17,4

76,2

Surahammar

28,8

66,1

77,3

84,6

86,5

71,7

12,0

79,7

Västerås

29,2

63,8

75,3

80,2

84,7

75,4

17,5

78,9

Västmanlands län

28,6

64,2

74,8

80,0

84,4

75,0

18,2

78,5

Riket

33,1

62,2

76,5

82,3

85,6

77,1

21,7

80,3

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arboga

21,9

74,0

82,3

84,8

88,1

80,5

28,7

83,7

Fagersta

19,0

67,2

81,6

80,4

80,9

71,8

18,2

78,6

Hallstahammar

22,8

68,9

84,4

86,8

90,1

78,8

23,6

84,9

Kungsör

21,3

71,6

81,6

86,2

87,0

78,4

28,6

83,1

Köping

20,3

74,9

80,8

85,5

86,8

77,9

25,2

82,6

Norberg

23,8

59,2

80,2

81,0

85,1

78,0

27,5

80,9

Sala

25,2

70,9

82,4

87,0

87,8

81,1

33,1

84,5

Skinnskatteberg

10,3

62,8

74,1

83,6

84,1

74,3

31,6

78,6

Surahammar

20,6

68,9

83,1

86,0

90,6

79,0

20,0

84,6

Västerås

20,8

62,3

79,7

84,7

86,3

77,8

25,2

82,1

Västmanlands län

21,1

65,7

80,6

84,9

86,6

78,0

25,8

82,5

Riket

24,4

63,2

80,2

84,9

86,4

78,3

30,0

82,5

Källa: Statistiska centralbyrån


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta