Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2021-11-30
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2020 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

             

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arboga

23,4

66,6

75,3

81,5

84,7

78,2

22,4

79,9

Fagersta

17,4

61,3

74,0

77,4

81,1

72,1

15,7

76,2

Hallstahammar

20,8

63,9

78,6

82,8

86,6

76,0

18,2

80,9

Kungsör

22,6

64,5

75,2

80,7

84,7

73,5

20,3

78,5

Köping

24,0

65,8

76,2

79,8

83,9

75,3

20,5

78,8

Norberg

25,9

57,0

74,0

81,3

83,1

76,4

24,7

78,6

Sala

30,1

67,7

78,2

84,2

85,9

78,5

27,0

81,6

Skinnskatteberg

20,8

60,6

72,9

78,9

79,6

75,5

24,7

76,7

Surahammar

24,9

64,0

80,6

85,7

86,9

73,3

14,9

81,5

Västerås

21,6

59,8

76,9

81,9

85,2

75,8

19,7

79,9

Västmanlands län

22,5

61,8

76,8

81,7

84,9

75,8

20,4

79,8

Riket

24,9

59,4

77,0

82,7

85,2

76,7

24,3

80,4

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arboga

26,2

64,2

70,4

80,4

83,3

75,5

17,1

77,4

Fagersta

17,2

59,2

67,9

74,5

81,1

71,6

14,7

73,8

Hallstahammar

21,9

64,2

75,0

79,0

85,8

73,0

16,0

78,0

Kungsör

22,9

61,1

69,1

76,9

83,6

70,9

15,4

75,3

Köping

27,0

65,3

74,2

75,7

81,5

74,1

17,3

76,4

Norberg

32,5

68,3

73,8

81,2

82,3

73,4

21,5

77,4

Sala

32,6

64,3

74,8

81,5

85,2

76,6

21,1

79,5

Skinnskatteberg

25,3

60,0

69,2

75,5

77,6

76,7

16,2

75,0

Surahammar

27,4

64,6

76,2

84,6

85,2

70,6

11,2

79,1

Västerås

25,0

62,1

74,9

79,9

84,2

74,6

15,7

78,4

Västmanlands län

25,5

62,7

74,1

79,4

83,8

74,3

16,4

77,9

Riket

28,6

59,9

75,3

81,4

84,8

76,0

19,8

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Arboga

20,9

68,5

79,8

82,5

86,1

80,6

28,0

82,2

Fagersta

17,5

63,0

79,8

80,2

81,0

72,6

16,6

78,4

Hallstahammar

19,8

63,7

82,1

86,4

87,4

79,1

20,5

83,7

Kungsör

22,4

67,3

81,0

84,5

85,7

75,9

25,3

81,6

Köping

21,4

66,1

78,1

83,9

86,3

76,5

23,8

81,0

Norberg

19,7

49,4

74,3

81,5

83,7

79,4

27,8

79,8

Sala

27,4

70,4

81,3

86,8

86,5

80,4

33,1

83,7

Skinnskatteberg

16,7

61,1

76,4

81,7

81,4

74,3

32,4

78,2

Surahammar

22,4

63,5

84,6

86,8

88,4

75,7

18,6

83,7

Västerås

18,2

57,9

78,7

83,8

86,1

77,0

24,0

81,4

Västmanlands län

19,7

61,0

79,3

84,0

85,9

77,3

24,6

81,6

Riket

21,4

58,9

78,6

84,0

85,6

77,4

29,0

81,4

Källa: Statistiska centralbyrån


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta