Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2021-11-30
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Västmanlands län 2020-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 692

8 187

15 879

 

 

7 692

8 187

0,0

0,0

2,8

3,0

5-9

8 031

8 457

16 488

 

 

8 031

8 457

0,0

0,0

2,9

3,1

10-14

7 807

8 589

16 396

 

 

7 807

8 589

0,0

0,0

2,8

3,1

15-19

7 632

8 056

15 688

1 550

1 259

6 082

6 797

0,6

0,5

2,2

2,5

20-24

6 668

8 019

14 687

4 184

4 890

2 484

3 129

1,5

1,8

0,9

1,1

25-29

8 883

9 429

18 312

6 443

7 192

2 440

2 237

2,3

2,6

0,9

0,8

30-34

9 025

9 623

18 648

6 835

7 915

2 190

1 708

2,5

2,9

0,8

0,6

35-39

7 962

8 285

16 247

6 195

6 917

1 767

1 368

2,2

2,5

0,6

0,5

40-44

7 758

7 973

15 731

6 284

6 741

1 474

1 232

2,3

2,4

0,5

0,4

45-49

8 451

8 674

17 125

7 137

7 434

1 314

1 240

2,6

2,7

0,5

0,4

50-54

8 860

9 356

18 216

7 377

8 061

1 483

1 295

2,7

2,9

0,5

0,5

55-59

8 838

9 121

17 959

7 098

7 568

1 740

1 553

2,6

2,7

0,6

0,6

60-64

7 522

7 871

15 393

5 055

5 560

2 467

2 311

1,8

2,0

0,9

0,8

65-69

7 463

7 177

14 640

1 792

2 315

5 671

4 862

0,6

0,8

2,0

1,8

70-74

8 216

7 780

15 996

778

1 367

7 438

6 413

0,3

0,5

2,7

2,3

75-79

7 071

6 312

13 383

0

0

7 071

6 312

0,0

0,0

2,6

2,3

80-84

4 598

3 968

8 566

 

 

4 598

3 968

0,0

0,0

1,7

1,4

85-89

2 803

1 956

4 759

 

 

2 803

1 956

0,0

0,0

1,0

0,7

90-94

1 550

761

2 311

 

 

1 550

761

0,0

0,0

0,6

0,3

95-99

484

144

628

 

 

484

144

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

74

15

89

 

 

74

15

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

137 388

139 753

277 141

60 728

67 219

76 660

72 534

21,9

24,3

27,7

26,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta