Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Västmanlands län 2021-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 605

8 078

15 683

 

 

7 605

8 078

0,0

0,0

2,7

2,9

5-9

8 080

8 628

16 708

 

 

8 080

8 628

0,0

0,0

2,9

3,1

10-14

7 960

8 638

16 598

 

 

7 960

8 638

0,0

0,0

2,9

3,1

15-19

7 766

8 223

15 989

1 776

1 370

5 990

6 853

0,6

0,5

2,1

2,5

20-24

6 567

8 049

14 616

4 215

5 291

2 352

2 758

1,5

1,9

0,8

1,0

25-29

8 493

9 117

17 610

6 240

7 130

2 253

1 987

2,2

2,6

0,8

0,7

30-34

9 442

9 962

19 404

7 173

8 242

2 269

1 720

2,6

3,0

0,8

0,6

35-39

8 197

8 694

16 891

6 426

7 343

1 771

1 351

2,3

2,6

0,6

0,5

40-44

7 805

7 955

15 760

6 379

6 788

1 426

1 167

2,3

2,4

0,5

0,4

45-49

8 324

8 519

16 843

7 031

7 354

1 293

1 165

2,5

2,6

0,5

0,4

50-54

8 732

9 181

17 913

7 366

7 979

1 366

1 202

2,6

2,9

0,5

0,4

55-59

9 032

9 396

18 428

7 360

7 939

1 672

1 457

2,6

2,8

0,6

0,5

60-64

7 760

7 923

15 683

5 228

5 572

2 532

2 351

1,9

2,0

0,9

0,8

65-69

7 282

7 193

14 475

1 877

2 415

5 405

4 778

0,7

0,9

1,9

1,7

70-74

7 944

7 454

15 398

890

1 368

7 054

6 086

0,3

0,5

2,5

2,2

75-79

7 460

6 617

14 077

0

0

7 460

6 617

0,0

0,0

2,7

2,4

80-84

4 785

4 209

8 994

 

 

4 785

4 209

0,0

0,0

1,7

1,5

85-89

2 850

1 989

4 839

 

 

2 850

1 989

0,0

0,0

1,0

0,7

90-94

1 514

790

2 304

 

 

1 514

790

0,0

0,0

0,5

0,3

95-99

502

149

651

 

 

502

149

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

79

24

103

 

 

79

24

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

138 179

140 788

278 967

61 961

68 791

76 218

71 997

22,2

24,7

27,3

25,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta