Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Antal förvärvsarbetande

Antal förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram analys

Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1996-2021

             

Västmanlands län

År

Kvinnor 25-64 år

Män 25-64 år

Ungdomar

därav kvinnor 16-24 år

män 16-24 år

Samtliga 16-64 år

1996

46 052

53 415

8 500

3 771

4 729

107 967

1997

45 401

53 222

7 817

3 464

4 353

106 440

1998

45 931

54 163

8 903

4 077

4 826

108 997

1999

47 000

54 746

8 762

3 976

4 786

110 508

2000

47 872

55 671

9 797

4 466

5 331

113 340

2001

48 831

56 079

9 774

4 654

5 120

114 684

2002

48 990

56 400

10 257

4 949

5 308

115 647

2003

48 706

55 893

9 834

4 672

5 162

114 433

2004

49 276

56 257

10 087

4 749

5 338

115 620

2005

49 301

55 816

10 209

4 731

5 478

115 326

2006

47 470

53 330

10 378

4 825

5 553

111 178

2007

47 794

54 175

11 336

5 241

6 095

113 305

2008

47 676

53 860

11 621

5 332

6 289

113 157

2009

46 804

52 165

11 161

5 220

5 941

110 130

2010

46 755

52 200

11 482

5 487

5 995

110 437

2011

47 352

52 865

12 116

5 547

6 569

112 333

2012

47 406

53 010

12 424

5 995

6 429

112 840

2013

47 679

53 338

12 661

6 189

6 472

113 678

2014

48 364

53 549

12 439

6 070

6 369

114 352

2015

49 036

54 060

12 544

6 245

6 299

115 640

2016

50 064

55 092

12 950

6 481

6 469

118 106

2017

50 689

56 172

13 158

6 428

6 730

120 019

2018

51 657

57 451

12 786

6 030

6 756

121 894

2019

52 699

57 772

12 828

6 253

6 575

123 299

2020

52 424