Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Antal förvärvsarbetande

Antal förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram analys

Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1994-2019

             

Västmanlands län

År

Kvinnor 25-64 år

Män 25-64 år

Ungdomar

därav kvinnor 16-24 år

män 16-24 år

Samtliga 16-64 år

1994

46 485

52 120

9 222

4 444

4 778

107 827

1995

46 359

53 193

9 432

4 269

5 163

108 984

1996

46 052

53 415

8 500

3 771

4 729

107 967

1997

45 401

53 222

7 817

3 464

4 353

106 440

1998

45 931

54 163

8 903

4 077

4 826

108 997

1999

47 000

54 746

8 762

3 976

4 786

110 508

2000

47 872

55 671

9 797

4 466

5 331

113 340

2001

48 831

56 079

9 774

4 654

5 120

114 684

2002

48 990

56 400

10 257

4 949

5 308

115 647

2003

48 706

55 893

9 834

4 672

5 162

114 433

2004

49 276

56 257

10 087

4 749

5 338

115 620

2005

49 301

55 816

10 209

4 731

5 478

115 326

2006

47 470

53 330

10 378

4 825

5 553

111 178

2007

47 794

54 175

11 336

5 241

6 095

113 305

2008

47 676

53 860

11 621

5 332

6 289

113 157

2009

46 804

52 165

11 161

5 220

5 941

110 130

2010

46 755

52 200

11 482

5 487

5 995

110 437

2011

47 352

52 865

12 116

5 547

6 569

112 333

2012

47 406

53 010

12 424

5 995

6 429

112 840

2013

47 679

53 338

12 661

6 189

6 472

113 678

2014

48 364

53 549

12 439

6 070

6 369

114 352

2015

49 036

54 060

12 544

6 245

6 299

115 640

2016

50 064

55 092

12 950

6 481

6 469

118 106

2017

50 689

56 172

13 158

6 428

6 730

120 019

2018

51 657

57 451

12 786

6 030

6 756

121 894

2019

52 699

57 772

12 828

6 253

6 575

123 299

             

Riket

År

Kvinnor 25-64 år

Män 25-64 år

Ungdomar

därav kvinnor 16-24 år

män 16-24 år

Samtliga 16-64 år

1994

1 638 797

1 732 422

358 124

177 633

180 491

3 729 343

1995

1 641 329

1 769 079

363 726

174 827

188 899

3 774 134

1996

1 647 575

1 776 557

337 100

162 121

174 979

3 761 232

1997

1 634 543

1 783 573

326 163

154 675

171 488

3 744 279

1998

1 668 561

1 821 166

359 494

173 461

186 033

3 849 221

1999

1 698 620

1 854 670

353 571

168 234

185 337

3 906 861

2000

1 727 771

1 892 503

390 275

184 976

205 299

4 010 549

2001

1 761 599

1 907 039

382 093

187 687

194 406

4 050 731

2002

1 770 819

1 922 551

391 095

193 885

197 210

4 084 465

2003

1 766 504

1 910 214

372 198

182 224

189 974

4 048 916

2004

1 788 649

1 934 453

375 344

180 823

194 521

4 098 446

2005

1 796 984

1 937 516

373 474

178 588

194 886

4 107 974

2006

1 825 503

1 969 264

411 863

198 801

213 062

4 206 630

2007

1 849 430

2 006 012

443 566

214 473

229 093

4 299 008

2008

1 854 090

2 005 095

447 146

213 835

233 311

4 306 331

2009

1 812 464

1 946 545

400 519

198 948

201 571

4 159 528

2010

1 844 610

1 971 268

449 899

220 387

229 512

4 265 777

2011

1 865 678

2 002 401

458 682

216 810

241 872

4 326 761

2012

1 880 739

2 011 071

475 538

233 729

241 809

4 367 348

2013

1 889 587