Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2021-01-14
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2020. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder  

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Arboga

158

5,1

171

4,8

Fagersta

145

4,9

188

5,4

Hallstahammar

182

5,0

193

4,8

Kungsör

74

4,0

106

5,0

Köping

273

4,7

335

5,0

Norberg

55

4,3

84

5,9

Sala

218

4,2

265

4,6

Skinnskatteberg

33

3,6

47

4,5

Surahammar

95

4,3

131

5,2

Västerås

1 939

5,2

2 293

5,6

Västmanlands län

3 170

4,9

3 813

5,3

Riket

115 003

5,1

137 026

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2011-2020. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder  

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arboga

4,8

4,6

5,8

6,0

5,3

5,0

3,7

3,4

3,8

5,1

Fagersta

5,6

5,6

5,5

7,2

7,5

5,5

5,1

4,3

4,8

4,9

Hallstahammar

5,3

5,6

5,3

4,5

3,6

3,0

2,8

3,2

3,8

5,0

Kungsör

4,1

3,8

5,4

5,2

5,3

5,1

3,8

3,6

3,8

4,0

Köping

5,3

5,4

5,6

5,1

4,2

4,1

3,5

3,5

4,0

4,7

Norberg

3,6

3,8

4,0

5,0

5,4

4,8

4,0

3,6

4,2

4,3

Sala

4,9

4,6

4,3

3,7

3,4

3,3

3,3

3,1

3,7

4,2

Skinnskatteberg

3,1

3,3

3,5

5,1

4,8

3,8

3,1

2,6

3,4

3,6

Surahammar

5,2

5,2

4,8

4,1

3,2

3,4

3,0

2,5

3,3

4,3

Västerås

5,2

5,3

5,5

4,8

4,4

4,1

4,5

3,9

4,0

5,2

Västmanlands län

5,1

5,2

5,3

4,9

4,5

4,1

4,1

3,7

4,0

4,9

Riket

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

5,1

                     

Kommun/Region

Män

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arboga

4,1

4,4

5,4

6,1

6,3

6,1

3,5

2,8

3,6

4,8

Fagersta

5,1

5,3

5,3

7,8

8,2

6,6

5,4

4,6

5,3

5,4

Hallstahammar

5,3

6,0

5,6

4,7

3,9

3,4

3,3

3,4

3,8

4,8

Kungsör

4,0

5,2

5,6

5,7

6,4

7,3

5,8

3,6

2,9

5,0

Köping

5,1

5,5

5,2

5,4

4,7

4,8

3,7

3,4

4,1

5,0

Norberg

3,4

4,1

4,8

7,1

9,3

7,9

5,7

3,6

5,2

5,9

Sala

3,8

4,0

4,8

4,2

3,9

4,4

4,0

3,1

3,3

4,6

Skinnskatteberg

3,4

3,8

4,2

5,2

6,1

4,6

4,1

3,5

3,0

4,5

Surahammar

4,1

3,9

4,2

4,3

4,0

4,2

3,6

3,0

3,2

5,2

Västerås

5,6

5,6

5,7

5,3

5,1

5,2

5,4

4,3

4,2

5,6

Västmanlands län

5,1

5,3

5,4

5,4

5,2

5,2

4,8

3,9

4,0

5,3

Riket

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

                     

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2011-2020. Index år 2011=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2011=100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arboga

100

96

119

123

110

103

76

69

79

105

Fagersta

100

100

98

129

134

98

92

77

86

88

Hallstahammar

100

107

100

85

68

57

53

61

72

96

Kungsör

100

91

130

125

129

124

92

88

92

97

Köping

100

102

105

95

78

76

65

66

75

88

Norberg

100

107

111

139

151

133

110

99

117

121

Sala

100

95

88

76

70

68

66

64

76

85

Skinnskatteberg

100

106

115

164

156

123

100

86

109

117

Surahammar

100

99

92

78

61

65

58

48

62

83

Västerås

100

102

105

92

84

78

86

75

77

99

Västmanlands län

100

101

104

96

87

80

80

73

78

97

Riket

100

97

95

88

84

81

83

82

81

115

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2011=100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arboga

100

107

131

148

153

148

85

68

87

116

Fagersta

100

105

104

154

161

130

107

91

105

107

Hallstahammar

100

113

105

88

73

64

62

64

71

90

Kungsör

100

131

141

144

161

186

147

91

73

127

Köping

100

107

101

105

92

93

72

66

80

97

Norberg

100

122

143

211

276

234

169

108

154

176

Sala

100

103

126

109

102

115

104

81

86

120

Skinnskatteberg

100

113

123

153

182

138

121

105

88

133

Surahammar

100

94

101

104

98

102

87

73

78

125

Västerås

100

101

102

95

92

93

96

77

75

101

Västmanlands län

100

104

107

106

103

102

95

77

80

105

Riket

100

104

104

98

95

92

90

83

82

150

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta