Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2024-01-25
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Fr.o.m 2023 omfattar den registrerade arbetskraften åldrarnna 16-65 år.

Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2023. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-65 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder  

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Arboga

76

2,5

87

2,5

Fagersta

96

3,4

126

3,9

Hallstahammar

80

2,2

96

2,3

Kungsör

54

2,9

60

2,8

Köping

147

2,5

186

2,9

Norberg

34

2,9

46

3,5

Sala

113

2,2

141

2,5

Skinnskatteberg

28

3,1

29

3,0

Surahammar

44

2,0

63

2,5

Västerås

1 117

2,9

1 204

3,0

Västmanlands län

1 789

2,8

2 039

2,9

Riket

75 534

2,9

84 521

3,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2014-2023. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder  

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Arboga

6,0

5,3

5,0

3,7

3,4

3,8

5,1

3,9

3,1

2,5

Fagersta

7,2

7,5

5,5

5,1

4,3

4,8

4,9

4,3

3,8

3,4

Hallstahammar

4,5

3,6

3,0

2,8

3,2

3,8

5,0

3,6

2,4

2,2

Kungsör

5,2

5,3

5,1

3,8

3,6

3,8

4,0

3,2

3,5

2,9

Köping

5,1

4,2

4,1

3,5

3,5

4,0

4,7

3,7

2,7

2,5

Norberg

5,0

5,4

4,8

4,0

3,6

4,2

4,3

3,8

3,0

2,9

Sala

3,7

3,4

3,3

3,3

3,1

3,7

4,2

3,1

2,5

2,2

Skinnskatteberg

5,1

4,8

3,8

3,1

2,6

3,4

3,6

3,8

3,2

3,1

Surahammar

4,1

3,2

3,4

3,0

2,5

3,3

4,3

3,2

2,3

2,0

Västerås

4,8

4,4

4,1

4,5

3,9

4,0

5,2

3,9

3,1

2,9

Västmanlands län

4,9

4,5

4,1

4,1

3,7

4,0

4,9

3,7

3,0

2,8

Riket

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

5,1

3,6

3,1

2,9

                     

Kommun/Region

Män

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Arboga

6,1

6,3

6,1

3,5

2,8

3,6

4,8

3,6

2,9

2,5

Fagersta

7,8

8,2

6,6

5,4

4,6

5,3

5,4

4,7

3,4

3,9

Hallstahammar

4,7

3,9

3,4

3,3

3,4

3,8

4,8

3,2

2,6

2,3

Kungsör

5,7

6,4

7,3

5,8

3,6

2,9

5,0

4,0

3,4

2,8

Köping

5,4

4,7

4,8

3,7

3,4

4,1

5,0

3,5

3,0

2,9

Norberg

7,1

9,3

7,9

5,7

3,6

5,2

5,9

4,6

3,7

3,5

Sala

4,2

3,9

4,4

4,0

3,1

3,3

4,6

3,2

2,5

2,5

Skinnskatteberg

5,2

6,1

4,6

4,1

3,5

3,0

4,5

3,4

3,1

3,0

Surahammar

4,3

4,0

4,2

3,6

3,0

3,2

5,2

3,8

2,5

2,5

Västerås

5,3

5,1

5,2

5,4

4,3

4,2

5,6

4,1

3,0

3,0

Västmanlands län

5,4

5,2

5,2

4,8

3,9

4,0

5,3

3,9

3,0

2,9

Riket

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

7,0

4,0

3,2

3,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2014-2023. Index år 2014=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2014=100

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Arboga

100

89

84

62

56

64

85

65

53

41

Fagersta

100

104

76

71

59

66

68

60

53

48

Hallstahammar

100

81

68

63

72

85

113

81

53

49

Kungsör

100

103

99

73

70

74

77

61

67

55

Köping

100

82

80

68

69

79

92

73

54

50

Norberg

100

109

96

79

72

84

87

76

61

58

Sala

100

92

90

88

85

100

113

82

68

59

Skinnskatteberg

100

95

75

61

52

66

71

75

63

61

Surahammar

100

78

84

75

62

80

106

79

57

50

Västerås

100

92

85

94

82

84

108

81

65

61

Västmanlands län

100

91

84

84

76

82

101

77

62

56

Riket

100

95

92

94

93

92

130

92

80

75

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2014=100

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020