Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Energi // Elförbrukning, slutlig använda…

Elförbrukning, slutlig användare

Senast uppdaterad 2024-04-19
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge

Elförbrukning 2022 fördelat på slutlig användare

           

Region

GWh

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt   

Stockholms län

20 088

3 181

4 049

1 806

11 052

Uppsala län

3 166

693

812

144

1 518

Södermanlands län

3 442

1 318

688

144

1 292

Östergötlands län

6 224

3 187

942

190

1 904

Jönköpings län

4 303

1 730

941

148

1 485

Kronobergs län

1 887

600

441

76

769

Kalmar län

3 311

1 521

624

110

1 056

Gotlands län

884

313

168

26

377

Blekinge län

2 045

908

451

83

604

Skåne län

12 473

3 050

3 174

581

5 668

Hallands län

4 591

2 089

..

145

1 316

Västra Götalands län

18 219

6 224

4 110

844

7 041

Värmlands län

5 649

2 510

945

121

2 072

Örebro län

3 879

1 488

..

147

1 326

Västmanlands län

..

966

547

145

1 041

Dalarnas län

5 115

2 572

1 057

124

1 362

Gävleborgs län

4 970

2 288

934

136

1 613

Västernorrlands län

..

6 071

847

76

1 245

Jämtlands län

1 737

257

446

75

959

Västerbottens län

4 550

2 043

..

167

1 387

Norrbottens län

8 904

5 251

923

97

2 633

Riket

126 676

48 259

24 798

5 383

48 236

.. = osäkra uppgifter

Källa: Statistiska centralbyrån

           

Region

Fördelning procent

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt   

Stockholms län

100

15,8

20,2

9,0

55,0

Uppsala län

100

21,9

25,6

4,5

47,9

Södermanlands län

100

38,3

20,0

4,2

37,5

Östergötlands län

100

51,2

15,1

3,1

30,6

Jönköpings län

100

40,2

21,9

3,4

34,5

Kronobergs län

100

31,8

23,4

4,0

40,8

Kalmar län

100

45,9

18,8

3,3

31,9

Gotlands län

100

35,4

19,0

2,9

42,6

Blekinge län

100

44,4

22,1

4,1

29,5

Skåne län

100

24,5

25,4

4,7

45,4

Hallands län

77

45,5

..

3,2

28,7

Västra Götalands län

100

34,2

22,6

4,6

38,6

Värmlands län

100

44,4

16,7

2,1

36,7

Örebro län

76

38,4

..

3,8

34,2

Västmanlands län

..

..

..

..

..

Dalarnas län

100

50,3

20,7

2,4

26,6

Gävleborgs län

100

46,0

18,8

2,7

32,5

Västernorrlands län

..

..

..

..

..

Jämtlands län

100

14,8

25,7

4,3

55,2

Västerbottens län

79

44,9

..

3,7

30,5

Norrbottens län

100

59,0

10,4

1,1

29,6

Riket

100

38,1

19,6

4,2

38,1

Småhus på jordbruksfastighet ingår inte

Källa: Statistiska centralbyrån

Elförbrukning 2002-2022 fördelat på slutlig användare, GWh

           

Västmanlands län

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

2002

3 320

1 273

668

160

1 219

2003

3 392

1 341

720

162

1 169

2004

3 501

1 424