Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Energi // Elförbrukning, slutlig använda…

Elförbrukning, slutlig användare

Senast uppdaterad 2022-10-28
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge

Elförbrukning 2021 fördelat på slutlig användare

           

Region

GWh

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt   

Stockholms län

20 556

3 145

4 704

1 967

10 740

Uppsala län

3 130

324

939

166

1 701

Södermanlands län

3 332

1 015

795

160

1 362

Östergötlands län

6 468

3 200

1 088

211

1 969

Jönköpings län

4 628

1 781

1 107

164

1 576

Kronobergs län

2 726

1 230

530

84

882

Kalmar län

3 351

1 347

743

119

1 142

Gotlands län

947

323

203

36

385

Blekinge län

1 902

631

537

86

648

Skåne län

13 055

2 723

3 662

646

6 024

Hallands län

4 098

1 229

1 212

166

1 491

Västra Götalands län

19 413

6 098

4 795

956

7 564

Värmlands län

5 407

2 037

1 112

130

2 128

Örebro län

4 343

1 479

947

159

1 758

Västmanlands län

2 923

987

633

163

1 140

Dalarnas län

6 371

3 581

1 226

132

1 432

Gävleborgs län

5 401

2 652

1 036

152

1 561

Västernorrlands län

7 761

5 164

951

89

1 557

Jämtlands län

1 832

251

493

80

1 008

Västerbottens län

4 434

1 803

978

176

1 477

Norrbottens län

8 767

5 296

1 000

101

2 370

Riket

130 845

46 297

28 691

5 942

49 915

.. = osäkra uppgifter

Källa: Statistiska centralbyrån

           

Region

Fördelning procent

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt   

Stockholms län

100

15,3

22,9

9,6

52,2

Uppsala län

100

10,4

30,0

5,3

54,3

Södermanlands län

100

30,5

23,9

4,8

40,9

Östergötlands län

100

49,5

16,8

3,3

30,4

Jönköpings län

100

38,5

23,9

3,5

34,1

Kronobergs län

100

45,1

19,4

3,1

32,4

Kalmar län

100

40,2

22,2

3,6

34,1

Gotlands län

100

34,1

21,4

3,8

40,7

Blekinge län

100

33,2

28,2

4,5

34,1

Skåne län

100

20,9

28,1

4,9

46,1

Hallands län

100

30,0

29,6

4,1

36,4

Västra Götalands län

100

31,4

24,7

4,9

39,0

Värmlands län

100

37,7

20,6

2,4

39,4

Örebro län

100

34,1

21,8

3,7

40,5

Västmanlands län

100

33,8

21,7

5,6

39,0

Dalarnas län

100

56,2

19,2

2,1

22,5

Gävleborgs län

100

49,1

19,2

2,8

28,9

Västernorrlands län

100

66,5

12,3

1,1

20,1

Jämtlands län

100

13,7

26,9

4,4

55,0

Västerbottens län

100

40,7

22,1

4,0

33,3

Norrbottens län

100

60,4

11,4

1,2

27,0

Riket

100

35,4

21,9

4,5

38,1

Småhus på jordbruksfastighet ingår inte

Källa: Statistiska centralbyrån

Elförbrukning 2001-2021 fördelat på slutlig användare, GWh

           

Västmanlands län

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

2001

3 410

1 295

724

154

1 237

2002

3 320

1 273

668

160

1 219

2003

3 392

1 341

720

162

1 169

2004

3 501

1 424

690

159

1 228

2005

3 271

1 268

692

221

1 090

2006

3 292

1 250

697

142

1 203

2007

3 256

1 253

658

159

1 186

2008

3 217

1 228

632

168

1 189

2009

2 910

984

567

155

1 204

2010

3 005

1 082

629

155

1 139

2011

2 902

1 151

547

151

1 053

2012

2 880

1 072

584

153

1 071

2013

2 819

1 043

561

150

1 065

2014

2 768

1 014

544

151

1 059

2015

2 748

971

560

119

1 098

2016

2 787

956

441

144

1 246

2017

2 755

937

588

146

1 084

2018

2 864

1 023