Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2021-12-01
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2017/2018 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Arboga 47,4 25,9 36,9
Fagersta 45,1 37,5 41,4
Hallstahammar .. .. ..
Kungsör 51,5 40,0 46,0
Köping 50,0 27,7 38,7
Norberg 30,0 41,7 34,4
Sala 41,7 41,3 41,5
Skinnskatteberg 40,0 41,2 40,7
Surahammar .. .. ..
Västerås 61,5 51,1 56,1
Västmanlands län 53,7 43,7 48,7
Riket 55,1 41,2 48,2
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2007/08-2017/18 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Arboga 36,6 41,5 42,3 33,8 39,8 47,2 50,4 45,8 40,9 42,6 36,9
Fagersta 45,5 43,3 33,3 37,5 38,9 24,3 35,0 36,2 35,2 43,5 41,4
Hallstahammar 42,8 40,5 42,0 33,3 34,8 30,5 34,2 41,4 29,2 35,2 ..
Kungsör 33,7 35,4 42,0 47,4 30,8 36,0 23,9 38,1 48,5 43,8 46,0
Köping 44,5 43,5 41,0 40,2 37,8 39,3 36,5 43,2 41,7 38,3 38,7
Norberg 38,1 31,8 38,9 24,6 50,0 32,1 25,6 28,2 29,6 39,2 34,4
Sala 36,3 38,3 33,2 36,7 30,4 32,0 37,6 32,9 38,9 41,9 41,5
Skinnskatteberg 40,4 24,2 24,5 29,2 20,6 29,5 30,8 31,3 25,0 50,0 40,7
Surahammar 33,7 32,6 33,3 35,1 40,4 26,3 25,7 29,0 30,2 31,8 ..
Västerås 45,4 47,8 45,1 48,4 45,4 47,3 51,1 53,5 50,4 50,4 56,1
Västmanlands län 42,5 43,7 41,7 42,9 41,3 41,7 44,0 46,8 45,1 45,8 48,7
Riket 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5 46,4 48,2
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2007/08-2017/18 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2007/08=100

Kommun/Region 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Arboga 100 113 116 92 109 129 138 125 112 116 101
Fagersta 100 95 73 83 86 54 77 80 77 96 91
Hallstahammar 100 95 98 78 81 71 80 97 68 82 ..
Kungsör 100 105 125 141 92 107 71 113 144 114 115
Köping 100 98 92 90 85 88 82 97 94 88 77
Norberg 100 84 102 65 131 84 67 74 78 110 109
Sala 100 106 91 101 84 88 103 91 107 138 112
Skinnskatteberg 100 60 61 72 51 73 76 77 62 79 ..
Surahammar 100 97 99 104 120 78 76 86 90 150 167
Västerås 100 105 99 107 100 104 113 118 111 101 107
Västmanlands län 100 103 98 101 97 98 104 110 106 109 113
Riket 100 103 98 97 96 97 103 102 104 106 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta