Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2022-03-08
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2021

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Arboga 44
Fagersta 38
Hallstahammar 43
Kungsör 34
Köping 50
Norberg 32
Sala 25
Skinnskatteberg 40
Surahammar 49
Västerås 49
Västmanlands län 45
Riket 50
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2011-2021

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arboga 300 284 298 286 283 298 314 346 315 185 44
Fagersta 185 184 197 180 176 178 164 145 178 106 38
Hallstahammar 340 302 269 302 296 314 285 275 206 93 43
Kungsör 294 294 309 363 368 339 391 363 361 197 34
Köping 497 510 530 475 455 482 448 376 363 169 50
Norberg 110 90 85 83 84 80 94 101 123 90 32
Sala 184 170 154 143 142 140 148 130 119 65 25
Skinnskatteberg 235 233 336 351 270 320 405 357 359 140 40
Surahammar 196 217 206 235 227 287 293 285 286 147 49
Västerås 323 290 271 240 245 229 261 249 217 121 49
Västmanlands län 324 289 280 260 258 256 273 256 233 125 45
Riket 189 180 169 176 171 168 166 161 150 87 50
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arboga 100 95 99 95 94 99 105 115 105 62 15
Fagersta 100 99 106 97 95 96 89 78 96 57 21
Hallstahammar 100 89 79 89 87 92 84 81 61 27 13
Kungsör 100 100 105 123 125 115 133 123 123 67 11
Köping 100 103 107 96 91 97 90 76 73 34 10
Norberg 100 82 77 75 76 73 86 92 112 82 29
Sala 100 92 84 78 77 76 80 71 65 36 14
Skinnskatteberg 100 99 143 149 115 136 172 152 153 60 17
Surahammar 100 111 105 120 116 146 149 145 146 75 25
Västerås 100 90 84 74 76 71 81 77 67 38 15
Västmanlands län 100 89 86 80 80 79 84 79 72 39 14
Riket 100 95 89 93 90 89 88 85 79 46 26

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta