Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2021-03-02
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2020

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Arboga 185
Fagersta 106
Hallstahammar 93
Kungsör 197
Köping 169
Norberg 90
Sala 65
Skinnskatteberg 140
Surahammar 147
Västerås 121
Västmanlands län 125
Riket 87
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2010-2020

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arboga 301 300 284 298 286 283 298 314 346 315 185
Fagersta 183 185 184 197 180 176 178 164 145 178 106
Hallstahammar 312 340 302 269 302 296 314 285 275 206 93
Kungsör 313 294 294 309 363 368 339 391 363 361 197
Köping 498 497 510 530 475 455 482 448 376 363 169
Norberg 74 110 90 85 83 84 80 94 101 123 90
Sala 145 184 170 154 143 142 140 148 130 119 65
Skinnskatteberg 208 235 233 336 351 270 320 405 357 359 140
Surahammar 194 196 217 206 235 227 287 293 285 286 147
Västerås 298 323 290 271 240 245 229 261 249 217 121
Västmanlands län 308 324 289 280 260 258 256 273 256 233 125
Riket 192 189 180 169 176 171 168 166 161 150 87
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arboga 100 100 94 99 95 94 99 104 115 105 61
Fagersta 100 101 101 108 98 96 97 90 79 97 58
Hallstahammar 100 109 97 86 97 95 101 91 88 66 30
Kungsör 100 94 94 99 116 117 108 125 116 115 63
Köping 100 100 102 106 95 91 97 90 75 73 34
Norberg 100 149 122 114 112 113 108 127 136 166 122
Sala 100 127 117 106 99 98 96 102 90 82 45
Skinnskatteberg 100 113 112 162 169 130 154 195 172 173 67
Surahammar 100 101 112 106 121 117 148 151 147 147 76
Västerås 100 108 97 91 81 82 77 88 84 73 41
Västmanlands län 100 105 94 91 84 84 83 89 83 76 41
Riket 100 98 94 88 92 89 88 87 84 78 46

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta