Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2021-12-17
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2020-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2020

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Arboga

8 006

521

6,5

277

3,5

326

4,1

311

3,9

Fagersta

7 558

443

5,9

168

2,2

374

4,9

267

3,5

Hallstahammar

9 379

566

6,0

271

2,9

148

1,6

383

4,1

Kungsör

4 971

340

6,8

127

2,6

191

3,8

241

4,8

Köping

14 953

909

6,1

420

2,8

615

4,1

743

5,0

Norberg

3 137

187

6,0

60

1,9

95

3,0

125

4,0

Sala

13 003

750

5,8

363

2,8

430

3,3

412

3,2

Skinnskatteberg

2 377

126

5,3

91

3,8

47

2,0

72

3,0

Surahammar

5 667

337

5,9

132

2,3

117

2,1

149

2,6

Västerås

95 740

5 471

5,7

5 474

5,7

4 403

4,6

3 754

3,9

Västmanlands län

164 791

9 650

5,9

7 383

4,5

6 746

4,1

6 457

3,9

Riket

6 335 493

355 384

5,6

384 319

6,1

190 827

3,0

250 034

3,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta