Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2021-12-15
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2020/2021

               

Kommun/Region             

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Arboga

79

79

59

20

100

74,7

25,3

Fagersta

108

93

47

46

86,1

50,5

49,5

Hallstahammar

27

27

.

27

100

.

100

Kungsör

.

.

.

.

.

.

.

Köping

269

245

112

133

91,1

45,7

54,3

Norberg

.

.

.

.

.

.

.

Sala

154

146

73

73

94,8

50,0

50,0

Skinnskatteberg

.

.

.

.

.

.

.

Surahammar

.

.

.

.

.

.

.

Västerås

1 836

1 688

1 127

561

91,9

66,8

33,2

Västmanlands län

2 473

2 278

1 418

860

92,1

62,2

37,8

Riket

93 613

85 975

57 966

28 009

91,8

67,4

32,6

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2020/2021

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Arboga 68,7 79,2 71,0 70,9 . . . 74,7
Fagersta 58,8 53,5 60,2 60,0 . . . 50,5
Hallstahammar . . . . . . . .
Kungsör . . . . . . . .
Köping 48,5 46,2 46,7 40,0 . . . 45,7
Norberg . . . . . . . .
Sala 34,4 35,6 37,3 54,2 50,8 . . 50,0
Skinnskatteberg . . . . . . . .
Surahammar . . . . . . . .
Västerås 68,5 72,0 71,0 71,7 71,3 72,7 70,0 66,8
Västmanlands län 61,7 65,4 64,5 65,5 66,7 65,7 64,0 62,2
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2 68,8 67,4
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2020/2021. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Arboga 100 115 103 103 . . . 109
Fagersta 100 91 102 102 . . . 86
Hallstahammar 100 . . . . . . .
Kungsör 100 . . . . . . .
Köping 100 95 96 82 . . . 94
Norberg 100 . . . . . . .
Sala 100 103 108 157 148 . . 145
Skinnskatteberg 100 . . . . . . .
Surahammar 100 . . . . . . .
Västerås 100 105 104 105 104 106 102 98
Västmanlands län 100 106 105 106 108 107 104 101
Riket 100 102 103 104 106 106 105 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta