Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2022-11-15
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2018/2019 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Arboga 55,9 39,6 48,2
Fagersta 43,2 28,3 34,9
Hallstahammar 55,2 36,2 47,4
Kungsör 50,0 22,2 35,7
Köping 51,0 30,4 40,5
Norberg 56,3 30,8 40,5
Sala 51,9 31,8 41,4
Skinnskatteberg 33,3 30,0 26,3
Surahammar 35,7 37,1 36,4
Västerås 63,7 45,9 54,5
Västmanlands län 57,6 40,0 48,6
Riket 56,2 41,8 49,0
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2008/09-2018/19 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Arboga 41,5 42,3 33,8 39,8 47,2 50,4 45,8 40,9 42,6 36,9 48,2
Fagersta 43,3 33,3 37,5 38,9 24,3 35,0 36,2 35,2 43,5 41,4 34,9
Hallstahammar 40,5 42,0 33,3 34,8 30,5 34,2 41,4 29,2 35,2 29,3 47,4
Kungsör 35,4 42,0 47,4 30,8 36,0 23,9 38,1 48,5 43,8 46,0 35,7
Köping 43,5 41,0 40,2 37,8 39,3 36,5 43,2 41,7 38,3 38,7 40,5
Norberg 31,8 38,9 24,6 50,0 32,1 25,6 28,2 29,6 39,2 34,4 40,5
Sala 38,3 33,2 36,7 30,4 32,0 37,6 32,9 38,9 41,9 41,5 41,4
Skinnskatteberg 24,2 24,5 29,2 20,6 29,5 30,8 31,3 25,0 50,0 40,7 26,3
Surahammar 32,6 33,3 35,1 40,4 26,3 25,7 29,0 30,2 31,8 41,0 36,4
Västerås 47,8 45,1 48,4 45,4 47,3 51,1 53,5 50,4 50,4 56,1 54,5
Västmanlands län 43,7 41,7 42,9 41,3 41,7 44,0 46,8 45,1 45,8 48,7 48,6
Riket 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5 46,4 48,2 49,0
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2008/09-2018/19 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2008/09=100

Kommun/Region 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Arboga 100 102 81 96 114 121 110 99 103 89 116
Fagersta 100 77 87 90 56 81 84 81 101 96 81
Hallstahammar 100 103 82 86 75 84 102 72 87 72 117
Kungsör 100 119 134 87 102 68 108 137 124 109 101
Köping 100 94 92 87 90 84 99 96 88 79 93
Norberg 100 122 77 157 101 81 89 93 123 130 127
Sala 100 87 96 79 84 98 86 101 109 106 108
Skinnskatteberg 100 101 120 85 122 127 129 103 206 169 108
Surahammar 100 102 108 124 80 79 89 93 97 172 112
Västerås 100 94 101 95 99 107 112 105 105 102 114
Västmanlands län 100 95 98 95 96 101 107 103 105 110 111
Riket 100 95 94 93 94 100 100 101 103 107 109

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta