Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsutveckling 1805-202…

Befolkningsutveckling 1805-2020

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Folkmängd 1805-2020 (5-års intervall)

År Västra Götalands län Riket
1805 413 110 2 412 772
1810 404 472 2 377 851
1815 427 464 2 465 066
1820 453 520 2 584 690
1825 493 326 2 771 252
1830 519 135 2 888 082
1835 542 446 3 025 439
1840 564 640 3 138 887
1845 598 927 3 316 536
1850 633 616 3 482 541
1855 659 747 3 641 011
1860 705 904 3 859 728
1865 748 109 4 114 141
1870 755 183 4 168 525
1875 782 544 4 383 291
1880 808 003 4 565 668
1885 816 803 4 682 769
1890 820 678 4 784 981
1895 832 552 4 919 260
1900 857 758 5 136 441
1905 876 800 5 294 885
1910 910 246 5 522 403
1915 940 715 5 712 740
1920 968 936 5 904 489
1925 998 901 6 053 562
1930 1 012 646 6 142 191
1935 1 032 230 6 250 506
1940 1 054 946 6 371 432
1945 1 094 629 6 673 749
1950 1 164 175 7 041 829
1955 1 205 313 7 290 112
1960 1 250 301 7 497 967
1965 1 310 431 7 772 506
1970 1 376 298 8 081 229
1975 1 396 256 8 208 442
1980 1 406 377 8 317 937
1985 1 412 894 8 358 139
1990 1 458 166 8 590 630
1995 1 499 410 8 837 496
2000 1 494 641 8 882 792
2005 1 528 455 9 047 752
2010 1 580 297 9 415 570
2015 1 648 682 9 851 017
2020 1 734 443 10 379 295

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta