Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2021-03-22
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2020 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Västra Götalands län

Riket

 

Medborgarskapsland

Västra Götalands län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Afghanistan

4 408

30,8

28,6

 

Sverige

3 648

47,6

45,4

Sverige

2 906

20,3

20,3

 

Afghanistan

1 003

13,1

12,4

Tyskland

1 774

12,4

11,1

 

Tyskland

356

4,6

4,4

Nordamerika

1 206

8,4

9,3

 

Norge

332

4,3

2,5

Irak

863

6,0

4,9

 

Irak

327

4,3

3,9

Indien

625

4,4

3,1

 

Polen

318

4,1

4,5

Syrien

567

4,0

3,9

 

Storbritannien och Nordirland

240

3,1

3,1

Polen

496

3,5

3,0

 

Danmark

183

2,4

3,5

Eritrea

415

2,9

2,0

 

Finland

181

2,4

3,9

Iran

377

2,6

2,0

 

Sydamerika

179

2,3

2,0

Norge

364

2,5

1,6

 

Kina

171

2,2

2,0

Pakistan

345

2,4

2,9

 

Europa utom EU28 och Norden

140

1,8

1,9

Storbritannien och Nordirland

336

2,4

2,8

 

Nordamerika

134

1,7

2,1

Europa utom EU28 och Norden

308

2,2

2,2

 

Rumänien

124

1,6

1,6

Rumänien

290

2,0

1,7

 

Iran

85

1,1

1,0

Kina

280

2,0

2,1

 

Syrien

68

0,9

0,8

Sydamerika

243

1,7

2,3

 

Island

60

0,8

0,7

Danmark

194

1,4

2,3

 

Eritrea

53

0,7

0,7

Finland

174

1,2

2,1

 

Pakistan

35

0,5

0,5

Island

66

0,5

0,5

 

Oceanien

25

0,3

0,4

Oceanien

27

0,2

0,3

 

Indien

12

0,2

0,2

Statslös

81

0,6

0,6

 

Statslös

15

0,2

0,2

Okänt

39

0,3

0,3

 

Okänt

20

0,3

0,3

Samtliga                                   

14 290

100

100

 

Samtliga                                   

7 664

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta