Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // IN ENGLISH // Communications // Passengers by airport in the c…

Passengers by airport in the county

Last update 2021-01-18
Explanation

The Swedish Transport Agency compiles monthly and yearly reports on domestic and international air traffic, passengers, take-offs, landings, air cargo etc. covering every airport in Sweden.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passengers by airport in 2020

Airport No. passengers Percentage
Göteborg-Landvetter 1 577 111 99,6
Trollhättan/ Vänersborg 6 057 0,4
Västra Götaland County 1 583 168 100
Passengers by airport in 2000-2020

Year Göteborg-Landvetter Göteborg-Säve Trollhättan/ Vänersborg Total Västra Götaland County
2000 4 205 541 2 972 85 543 4 294 056
2001 4 141 342 90 508 82 508 4 314 358
2002 3 908 478 193 002 68 185 4 169 665
2003 3 604 720 304 095 64 633 3 973 448
2004 3 897 296 433 935 64 696 4 395 927
2005 4 075 692 499 293 55 995 4 630 980
2006 4 279 039 535 997 64 205 4 879 241
2007 4 353 304 743 809 61 762 5 158 875
2008 4 300 027 842 120 55 049 5 197 196
2009 3 683 567 728 890 36 638 4 449 095
2010 4 129 467 714 798 39 603 4 883 868
2011 4 899 973 772 669 43 488 5 716 130
2012 4 854 162 807 763 43 764 5 705 689
2013 4 998 838 863 140 42 522 5 904 500
2014 5 207 566 757 693 44 226 6 009 485
2015 6 158 334 2 121 44 425 6 204 880
2016 6 369 396 1 082 43 740 6 414 218
2017 6 748 386 0 39 732 6 788 118
2018 6 807 916 0 44 662 6 852 578
2019 6 670 933 0 37 634 6 708 567
2020 1 577 111 0 6 057 1 583 168
Passengers by airport in 2000-2020. Index year 2000=100

Year Göteborg-Landvetter Göteborg-City Trollhättan/ Vänersborg Total Västra Götaland County
2000 100 100 100 100
2001 98 3 045 96 100
2002 93 6 494 80 97
2003 86 10 232 76 93
2004 93 14 601 76 102
2005 97 16 800 65 108
2006 102 18 035 75 114
2007 104 25 027 72 120
2008 102 28 335 64 121
2009 88 24 525 43 104
2010 98 24 051 46 114
2011 117 25 998 51 133
2012 115 27 179 51 133
2013 119 29 042 50 138
2014 124 25 494 52 140
2015 146 71 52 144
2016 151 36 51 149
2017 160 0 46 158
2018 162 0 52 160
2019 159 0 44 156
2020 38 0 7 37

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta