Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2021-12-31 i Västra Götalands län jämfört med riket

             

Ålder

Västra Götalands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

47 888

51 024

2,7

2,9

2,7

2,9

5-9

50 173

53 018

2,9

3,0

2,9

3,1

10-14

50 152

53 601

2,9

3,1

2,9

3,1

15-19

47 056

49 823

2,7

2,9

2,7

2,9

20-24

45 897

52 338

2,6

3,0

2,6

2,9

25-29

58 757

62 052

3,4

3,6

3,2

3,4

30-34

64 085

68 099

3,7

3,9

3,6

3,7

35-39

55 378

59 617

3,2

3,4

3,1

3,3

40-44

52 050

54 438

3,0

3,1

3,0

3,1

45-49

53 531

55 340

3,1

3,2

3,1

3,2

50-54

54 141

55 591

3,1

3,2

3,1

3,2

55-59

54 564

56 151

3,1

3,2

3,1

3,2

60-64

47 318

47 846

2,7

2,7

2,7

2,7

65-69

45 294

44 286

2,6

2,5

2,6

2,6

70-74

44 577

42 614

2,6

2,4

2,6

2,5

75-79

39 937

36 839

2,3

2,1

2,4

2,2

80-84

25 583

21 157

1,5

1,2

1,5

1,3

85-89

16 727

10 964

1,0

0,6

1,0

0,6

90-94

8 731

4 277

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

2 641

877

0,2

0,1

0,1

0,1

100-

355

72

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

864 835

880 024

49,6

50,4

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta