Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2023-12-31 i Västra Götalands län jämfört med riket

             

Ålder

Västra Götalands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

46 106

48 912

2,6

2,8

2,6

2,7

5-9

49 285

52 620

2,8

3,0

2,8

3,0

10-14

50 602

53 838

2,9

3,0

2,9

3,1

15-19

48 835

51 948

2,8

2,9

2,8

3,0

20-24

48 056

53 064

2,7

3,0

2,7

2,9

25-29

54 564

58 513

3,1

3,3

2,9

3,1

30-34

65 968

70 411

3,7

4,0

3,6

3,8

35-39

59 352

63 855

3,4

3,6

3,3

3,5

40-44

53 338

56 385

3,0

3,2

3,0

3,2

45-49

52 267

54 513

3,0

3,1

3,0

3,1

50-54

53 735

54 995

3,0

3,1

3,1

3,2

55-59

56 128

57 429

3,2

3,3

3,2

3,3

60-64

48 589

49 466

2,7

2,8

2,8

2,8

65-69

45 440

44 820

2,6

2,5

2,6

2,6

70-74

43 183

41 118

2,4

2,3

2,5

2,4

75-79

41 922

38 693

2,4

2,2

2,5

2,3

80-84

28 465

24 196

1,6

1,4

1,7

1,4

85-89

17 255

11 969

1,0

0,7

1,0

0,7

90-94

8 870

4 410

0,5

0,2

0,5

0,3

95-99

2 605

844

0,1

0,0

0,2

0,0

100-

375

77

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

874 940

892 076

49,5

50,5

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta