Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Jämställdhet // Tillfällig föräldrapenning ers…

Tillfällig föräldrapenning ersatta dagar

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2022 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 39,3 60,7
Uppsala län 39,7 60,3
Södermanlands län 39,7 60,3
Östergötlands län 39,4 60,6
Jönköpings län 40,4 59,6
Kronobergs län 40,0 60,0
Kalmar län 39,6 60,4
Gotlands län 40,3 59,7
Blekinge län 38,4 61,6
Skåne län 37,1 62,9
Hallands län 38,6 61,4
Västra Götalands län 39,3 60,7
Värmlands län 39,2 60,8
Örebro län 39,0 61,0
Västmanlands län 39,2 60,8
Dalarnas län 40,5 59,5
Gävleborgs län 40,0 60,0
Västernorrlands län 39,6 60,4
Jämtlands län 39,2 60,8
Västerbottens län 41,0 59,0
Norrbottens län 38,0 62,0
Riket 39,1 60,9
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2002-2022.

År Västra Götalands län Riket
2002 36,0 36,0
2003 36,5 35,6
2004 36,0 35,8
2005 36,9 36,2
2006 37,5 36,8
2007 36,3 35,8
2008 36,0 35,6
2009 35,8 35,5
2010 35,7 35,5
2011 36,4 35,8
2012 36,6 36,2
2013 37,5 37,2
2014 37,6 37,5
2015 38,3 38,1
2016 38,7 38,3
2017 38,7 38,4
2018 38,7 38,4
2019 38,8 38,5
2020 39,3 39,2
2021 40,1 39,7
2022 39,3 39,1
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2002-2022. Index år 2002=100

År Västra Götalands län Riket
2002 100 100
2003 101 99
2004 100 100
2005 103 101
2006 104 102
2007 101 99
2008 100 99
2009 99 99
2010 99 99
2011 101 99
2012 102 101
2013 104 103
2014 104 104
2015 106 106
2016 107 106
2017 108 107
2018 108 107
2019 108 107
2020 109 109
2021 111 110
2022 109 109

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta