Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Länets museer

Senast uppdaterad 2022-06-16
Förklaring
Enligt den definition av museer som fastställts av The International Council of Museums (ICOM) ska en museiinstitution uppfylla vissa kriterier. Ett museum är en institution som genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation, förmedling och undervisning ska främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskaperna om samhällets framväxt och dess situation idag. Samlingar och verksamhet ska vara garanterade ett framtida bestånd. Verksamheten ska ledas av yrkesutbildad personal och vara allmänt tillgänglig och öppen för offentlig insyn. Den officiella statistiken omfattar museer och konsthallar som har anställd yrkesutbildad personal. Statistiken har avgränsats ytterligare genom att den endast omfattar institutioner där personalens sammanlagda arbete uppgår till minst ett årsverk, 1 570 arbetstimmar, under uppgiftsåret. ICOMs kriterier och ovan nämnda avgränsningar medför att flera mindre museer faller utanför statistiken. Det finns till exempel omkring 1 000 hembygdsgårdar och över 2 000 arbetslivsmuseer, som naturligtvis har stor betydelse lokalt och många gånger utför ett värdefullt arbete men som inte kommer med i den officiella statistiken. Detta gäller också för öppna konstnärshem, fornbyar, konstgallerier, herrgårdar och industriminnen som alla ger sitt bidrag till det svenska museilandskapet och inte minst till kulturturismen.

Antal besök på länets museer 2011-2021. Tusental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kommun

Museum

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ale

Glasbruksmuseet i Surte

.

.

10

.

7

6

6

7

7

.

.

Regpslagarmuseet

 

.

7

8

.

.

.

.

.

.

.

Alingsås

Alingsås Museum

.

.

.

11

13

14

13

16

.

5

2

Anten-Gräfsnäs järnväg

 

 

 

 

 

 

19

.

.

14

18

Bengtsfors

Halmens Hus

 

 

 

18

18

18

16

17

.

7

10

Borås

Borås Konstmuseum

.

.

.

.

15

19

33

36

.

21

90

Borås Museum

41

32

26

21

26

32

31

30

27

21

22

Museet.då.nu (Medicinhistoriska museet)

 

 

12

 

 

 

 

.

.

.

.

Textilmuseet

50

.

.

46

67

50

53

49

66

34

34

Falköping

Falbygdens Museum

8

9

8

9

10

7

11

9

11

7

5

 

Dalénmuseet Stenstorp

4

5

3

4

4

4

4

3

4

.

2

 

Åsle Tå

 

 

11

.

5

6

13

.

16

7

12

Göteborg

Aeroseum

40

.

53

48

54

59

55

55

56

37

43

Botaniska trädgården

480

502

500

592

633

670

 

 

.

.

.

Bryggerimuseet

 

 

4