Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Kultur och fritid // Tillgång till fritidsboende

Tillgång till fritidsboende

Senast uppdaterad 2017-02-10
Förklaring
I SCB:s årliga Undersökning om Levnadsförhållanden besvaras vissa år frågan om tillgång till fritidshus. Resultatet sammanräknas för två årgångar.
PDF
Diagram nuläge
Befolkningens tillgång till fritidsboende 2013-2015. Andelar av befolkningen 16 år och äldre.

Region Ej tillgång till fritidsboende Äger själv Annan äger, har tillgång genom lån eller hyra Summa
Stockholms län 36,7 29,7 33,7 100
Uppsala län 40,5 24,8 34,7 100
Södermanlands län 50,5 23,3 26,2 100
Östergötlands län 44,1 25,6 30,3 100
Jönköpings län 45,8 27,8 26,4 100
Kronobergs län 45,3 26,0 28,7 100
Kalmar län 54,1 22,6 23,3 100
Gotlands län .. .. .. 0
Blekinge län 47,1 25,3 27,6 100
Skåne län 61,1 16,6 22,3 100
Hallands län 57,7 16,6 25,7 100
Västra Götalands län 44,3 26,1 29,6 100
Värmlands län 49,6 25,6 24,8 100
Örebro län 52,0 22,7 25,3 100
Västmanlands län 54,5 24,2 21,3 100
Dalarnas län 36,5 34,0 29,4 100
Gävleborgs län 44,3 31,5 24,2 100
Västernorrlands län 34,8 37,1 28,1 100
Jämtlands län 26,6 43,7 29,7 100
Västerbottens län 33,6 36,2 30,2 100
Norrbottens län 33,8 39,7 26,5 100
Riket 46,6 25,4 28,0 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta