Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Kultur och fritid // Regionernas kostnader för kult…

Regionernas kostnader för kultur

Senast uppdaterad 2020-08-24
Förklaring
Landstingens kulturutgifter avser teater och dans, musik, bild och form, museer och utställningar, kulturmiljövård och arkiv, bibliotek och litteratur, film och AV, studieförbund, länsbildningsförbund, ungdomsorganisationer, lokalhållande föreningar, kulturarbetare och allmän kulturverksamhet.
PDF
Diagram nuläge

Här ingår bland annat verksamhetsanknutna tjänster, lokal- och fastighetskostnad, resekostnader, försäkringsavgifter m.m samt kapitalkostnader för anläggningstillgångar

Regionernas driftskostnader för kultur 2019. Kronor per invånare.

Region Nettokostnad
Region Stockholm 246
Region Uppsala 318
Region Sörmland 615
Region Östergötland 565
Region Jönköpings län 622
Region Kronoberg 501
Region Kalmar län 501
Region Blekinge 542
Region Skåne 503
Region Halland 401
Västra Götalandsregionen 1 227
Region Värmland 623
Region Örebro län 604
Region Västmanland 457
Region Dalarna 556
Region Gävleborg 501
Region Västernorrland 587
Region Jämtland Härjedalen 701
Region Västerbotten 734
Region Norrbotten 956
Samtliga regioner 590

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta