Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2021-12-15
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2020/2021

               

Kommun/Region  

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Ale

58

56

.

56

96,6

.

100

Alingsås

319

284

208

76

89,0

73,2

26,8

Bengtsfors

47

40

21

19

85,1

52,5

47,5

Bollebygd

.

.

.

.

.

.

.

Borås

1 382

1 273

736

537

92,1

57,8

42,2

Dals-Ed

16

16

4

12

100

25,0

75,0

Essunga

.

.

.

.

.

.

.

Falköping

274

245

160

85

89,4

65,3

34,7

Färgelanda

.

.

.

.

.

.

.

Grästorp

.

.

.

.

.

.

.

Gullspång

.

.

.

.

.

.

.

Göteborg

6 245

5 849

4 611

1 238

93,7

78,8

21,2

Götene

.

.

.

.

.

.

.

Herrljunga

70

67

38

29

95,7

56,7

43,3

Hjo

.

.

.

.

.

.

.

Härryda

515

501

418

83

97,3

83,4

16,6

Karlsborg

.

.

.

.

.

.

.

Kungälv

375

332

223

109

88,5

67,2

32,8

Lerum

351

307

231

76

87,5

75,2

24,8

Lidköping

504

450

258

192

89,3

57,3

42,7

Lilla Edet

.

.

.

.

.

.

.

Lysekil

134

131

86

45

97,8

65,6

34,4

Mariestad

251

213

100

113

84,9

46,9

53,1

Mark

249

222

120

102

89,2

54,1

45,9

Mellerud

40

39

.

39

97,5

.

100

Munkedal

49

46

.

46

93,9

.

100

Mölndal

21

16

.

.

76,2

.

.

Orust

4

4

.

4

100

.

100,0

Partille

100

91

50

41

91,0

54,9

45,1

Skara

220

184

100

84

83,6

54,3

45,7

Skövde

863

792

359

433

91,8

45,3

54,7

Sotenäs

.

.

.

.

.

.

.

Stenungsund

299

285

.

.

95,3

.

.

Strömstad

74

62

35

27

83,8

56,5

43,5

Svenljunga

25

23

0

23

92,0

.

100

Tanum

.

.

.

.

.

.

.

Tibro

.

.

.

.

.

.

.

Tidaholm

71

70

28

42

98,6

40,0

60,0

Tjörn

.

.

.

.

.

.

.

Tranemo

102

88

69

19

86,3

78,4

21,6

Trollhättan

642

559

387

172

87,1

69,2

30,8

Töreboda

53

52

.

52

98,1

.

100

Uddevalla

935

858

409

449

91,8

47,7

52,3

Ulricehamn

148

119

91

28

80,4

76,5

23,5

Vara

123

107

85

22

87,0

79,4

20,6

Vårgårda

87

79

42

37

90,8

53,2

46,8

Vänersborg

284

254

178

76

89,4

70,1

29,9

Åmål

238

236

154

82

99,2

65,3

34,7

Öckerö

94

88

68

20

93,6

77,3

22,7

Västra Götalands län

15 262

14 038

9 452

4 586

92,0

67,3

32,7

Riket

93 613

85 975

57 966

28 009

91,8

67,4

32,6

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2020/2021

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Ale 55,1 . . . . . . .
Alingsås 77,3 68,6 68,2 70,7 . . . 73,2
Bengtsfors 81,6 71,7 87,2 85,0 . . . 52,5
Bollebygd . . . . . . . .
Borås 58,4 57,8 59,5 60,3 60,7 58,7 59,6 57,8
Dals-Ed . . . 33,3 . . . 25,0
Essunga . . . . . . . .
Falköping 56,0 62,2 61,8 63,3 . . . 65,3
Färgelanda . . . . . . . .
Grästorp . . . . . . . .
Gullspång . . . . . . . .
Göteborg 74,9 75,8 76,3 77,3 77,5 79,6 78,2 78,8
Götene . . . . . . . .
Herrljunga 59,4 55,2 70,2 51,0 . . . 56,7
Hjo . . . . . . . .
Härryda 88,3 88,2 86,7 87,4 . . . 83,4
Karlsborg . . . . . . . .
Kungälv 65,1 58,4 59,2 61,5 . . . 67,2
Lerum 75,9 76,0 77,0 75,3 . . . 75,2
Lidköping 58,3 58,2 64,3 63,7 . . . 57,3
Lilla Edet . . . . . . . .
Lysekil 60,3 71,3 68,6 70,7 . . . 65,6
Mariestad 53,7 51,5 54,3 57,8 . . . 46,9
Mark 58,3 57,4 58,0 63,4 . . . 54,1
Mellerud 13,9 45,5 33,3 26,9 . . . .
Munkedal . . . . . . . .
Mölndal 54,9 62,1 . . . . . .
Orust . . . . . . . .
Partille 55,3 51,6 45,1 60,9 . . . 54,9
Skara 60,4 62,6 63,7 62,7 . . 62,2 54,3
Skövde 42,2 43,0 44,4 42,9 45,5 44,1 45,5 45,3
Sotenäs . . . . . . . .
Stenungsund 64,7 60,5 56,2 . . . . .
Strömstad 73,8 81,6 76,1 82,8 . . . 56,5
Svenljunga . . . . . . . .
Tanum 35,7 . . . . . . .
Tibro 52,6 63,6 52,2 49,3 . . . .
Tidaholm 56,9 70,5 66,1 43,9 . . . 40,0
Tjörn . . . . . . . .
Tranemo 44,1 65,5 68,2 59,3 . . . 78,4
Trollhättan 58,4 61,8 64,4 71,7 67,0 67,2 67,7 69,2
Töreboda . . . . . . . .
Uddevalla 55,6 50,2 55,6 51,1 53,1 50,5 49,9 47,7
Ulricehamn 61,9 67,2 71,7 75,2 . . . 76,5
Vara 47,5 58,9 . 65,3 . . 63,8 79,4
Vårgårda 55,8 57,6 58,7 . . . . 53,2
Vänersborg 67,2 65,5 68,8 68,0 71,3 70,4 75,9 70,1
Åmål 62,2 58,8 78,0 78,1 . . . 65,3
Öckerö 88,1 86,5 81,3 84,1 . . . 77,3
Västra Götalands län 64,6 65,6 66,9 67,9 67,6 68,6 68,0 67,3
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2 68,8 67,4
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2020/2021. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Ale 100 . . . . . .
Alingsås 100 89 88 92 . . 95
Bengtsfors 100 88 107 104 . . 64
Bollebygd 100 . . . . . .
Borås 100 99 102 103 104 101 102 99
Dals-Ed . . . 100 . . 75
Essunga 100 . . . . . .
Falköping 100 111 110 113 . . 117
Färgelanda 100 . . . . . .
Grästorp 100 . . . . . .
Gullspång 100 . . . . . .
Göteborg 100 101 102 103 103 106 104 105
Götene 100 . . . . . . .
Herrljunga 100 93 118 86 . . . 96
Hjo 100 . . . . . . .
Härryda 100 100 98 99 . . . 95
Karlsborg 100 . . . . . . .
Kungälv 100 90 91 94 . . . 103
Lerum 100 100 101 99 . . . 99
Lidköping 100 100 110 109 . . . 98
Lilla Edet 100 . . . . . . .
Lysekil 100 118 114 117 . . . 109
Mariestad 100 96 101 108 . . . 87
Mark 100 98 99 109 . . . 93
Mellerud 100 327 240 194 . . . .
Munkedal 100 . . . . . . .
Mölndal 100 113 . . . . . .
Orust 100 . . . . . . .
Partille 100 93 81 110 . . . 99
Skara 100 104 106 104 . . 103 90
Skövde 100 102 105 102 108 105 108 107
Sotenäs 100 . . . . . . .
Stenungsund 100 94 87 . . . . .
Strömstad 100 111 103 112 . . . 77
Svenljunga 100 . . . . . . .
Tanum 100 .. . . . . . .
Tibro 100 121 99 94 . . . .
Tidaholm 100 124 116 77 . . . 70
Tjörn 100 . . . . . . .
Tranemo 100 149 155 134 . . . 178
Trollhättan 100 106 110 123 115 115 116 119
Töreboda 100 . . . . . . .
Uddevalla 100 90 100 92 95 91 90 86
Ulricehamn 100 109 116 122 . . . 124
Vara 100 124 .. 137 . . 134 167
Vårgårda 100 103 105 . . . . 95
Vänersborg 100 98 102 101 106 105 113 104
Åmål 100 94 125 126 . . . 105
Öckerö 100 98 92 95 . . . 88
Västra Götalands län 100 102 104 105 105 106 105 104
Riket 100 102 103 104 106 106 105 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta