Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2022-04-28
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2021

                 

Högsta utbildningsnivå

Västra Götalands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

34 443

10

21 061

18

200 702

10

123 080

17

Gymn högst 2 år

68 508

20

23 202

20

423 519

21

135 928

19

Gymn mer än 2 år

100 866

30

17 561

15

592 773

30

98 469

14

Eftergymn mindre än 3 år

54 375

16

16 927

14

314 820

16

100 697

14

Eftergymn 3 år eller mer

75 669

22

26 290

22

440 894

22

157 261

22

Forskarutbildning

4 035

1

3 012

3

23 872

1

17 131

2

Uppgift saknas

2 294

1

10 891

9

12 156

1

71 704

10

Befolkning 25-64 år

340 190

100

118 944

100

2 008 736

100

704 270

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västra Götalands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

18 950

6

20 392

18

110 223

6

118 574

17

Gymn högst 2 år

48 323

15

18 997

17

298 549

16

115 449

17

Gymn mer än 2 år

79 905

25

16 348

14

473 137

25

94 391

14

Eftergymn mindre än 3 år

55 456

17

16 267

14

314 497

16

98 390

14

Eftergymn 3 år eller mer

118 517

36

33 318

29

696 107

36

206 311

30

Forskarutbildning

3 054

1

2 117

2

19 159

1

13 234

2

Uppgift saknas

1 445

0

6 735

6

8 246

0

45 998

7

Befolkning 25-64 år

325 650

100

114 174

100

1 919 918

100

692 347

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta