Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2023-04-27
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2022

                 

Högsta utbildningsnivå

Västra Götalands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Grundskola

32 857

10

21 323

17

192 445

10

124 071

17

Gymn högst 2 år

65 492

19

23 331

19

404 859

20

136 868

19

Gymn mer än 2 år

100 963

30

17 762

14

594 780

30

99 934

14

Eftergymn mindre än 3 år

56 397

17

17 721

14

325 717

16

105 097

14

Eftergymn 3 år eller mer

76 752

23

28 599

23

447 965

22

168 121

23

Forskarutbildning

4 003

1

3 224

3

23 714

1

18 089

2

Uppgift saknas

2 318

1

12 251

10

12 384

1

77 628

11

Befolkning 25-64 år

338 782

100

124 211

100

2 001 864

100

729 808

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västra Götalands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Grundskola

17 918

6

20 231

17

104 345

5

117 042

16

Gymn högst 2 år

45 258

14

19 096

16

280 316

15

116 500

16

Gymn mer än 2 år

78 535

24

16 448

14

466 130

24

95 437

13

Eftergymn mindre än 3 år

56 987

18

17 014

14

322 139

17

102 297

14

Eftergymn 3 år eller mer

120 888

37

35 470

30

711 810

37

218 394

31

Forskarutbildning

3 093

1

2 312

2

19 331

1

14 119

2

Uppgift saknas

1 472

0

7 554

6

8 415

0

49 042

7

Befolkning 25-64 år

324 151

100

118 125

100

1 912 486

100

712 831

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta