Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2021-05-06
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2020

                 

Högsta utbildningsnivå

Västra Götalands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal        

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

35 910

10,5

21 062

18,2

208 721

10,4

123 160

18,0

Gymn högst 2 år

71 588

21,0

23 068

19,9

441 705

21,9

134 446

19,6

Gymn mer än 2 år

98 894

28,9

17 154

14,8

580 815

28,8

95 878

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

54 297

15,9

16 739

14,5

313 936

15,6

99 085

14,5

Eftergymn 3 år eller mer

74 613

21,8

25 134

21,7

432 515

21,5

150 543

22,0

Forskarutbildning

4 082

1,2

2 860

2,5

24 072

1,2

16 485

2,4

Uppgift saknas

2 221

0,7

9 784

8,4

11 809

0,6

64 890

9,5

Befolkning 25-64 år

341 605

100

115 801

100

2 013 573

100

684 487

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västra Götalands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

20 006

6,1

20 738

18,6

115 965

6,0

120 216

17,8

Gymn högst 2 år

51 289

15,7

18 799

16,8

316 365

16,4

114 002

16,9

Gymn mer än 2 år

79 954

24,5

16 094

14,4

471 958

24,5

92 655

13,7

Eftergymn mindre än 3 år

55 545

17,0

15 959

14,3

315 263

16,4

96 695

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

115 743

35,4

31 863

28,5

677 728

35,2

196 647

29,1

Forskarutbildning

3 022

0,9

2 039

1,8

19 018

1,0

12 666

1,9

Uppgift saknas

1 431

0,4

6 192

5,5

8 096

0,4

42 037

6,2

Befolkning 25-64 år

326 990

100

111 684

100

1 924 393

100

674 918

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta