Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år

Senast uppdaterad 2023-11-15
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Västra Götalands län Riket
1995/1996 35,9 37,0
1996/1997 36,1 38,2
1997/1998 37,1 39,6
1998/1999 40,5 42,7
1999/2000 40,8 42,7
2000/2001 42,6 45,9
2001/2002 41,9 44,8
2002/2003 41,1 43,9
2003/2004 38,9 42,3
2004/2005 39,2 40,9
2005/2006 40,1 41,1
2006/2007 41,1 42,5
2007/2008 43,3 43,9
2008/2009 45,2 45,1
2009/2010 41,8 43,0
2010/2011 42,1 42,5
2011/2012 41,7 42,2
2012/2013 42,0 42,5
2013/2014 44,6 45,1
2014/2015 43,5 44,9
2015/2016 44,1 45,5
2016/2017 45,6 46,4
2017/2018 47,2 48,2
2018/2019 47,1 49,0
2019/2020 47,3 49,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta