Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 249 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-03
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2017 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Gotlands län

Antal Riket          

Andel kvinnor Gotlands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män        

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

347

1 359

1 706

23 831

72 720

96 551

20,3

24,7

Tillverkning och utvinning

380

1 398

1 778

131 019

420 334

551 353

21,4

23,8

Energiförsörjning; miljöverksamhet

51

201

252

12 188

38 202

50 390

20,2

24,2

Byggverksamhet

172

2 336

2 508

32 733

321 710

354 443

6,9

9,2

Handel

1 207

1 388

2 595

263 993

323 536

587 529

46,5

44,9

Transport och magasinering

273

936

1 209

49 042

180 437

229 479

22,6

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

799

693

1 492

85 405

83 794

169 199

53,6

50,5

Information och kommunikation

110

269

379

58 115

144 783

202 898

29,0

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

328

273

601

47 916

47 173

95 089

54,6

50,4

Fastighetsverksamhet

127

315

442

31 528

48 602

80 130

28,7

39,3

Företagstjänster

753

1 072

1 825

255 321

336 343

591 664

41,3

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

1 560

1 151

2 711

169 434

123 653

293 087

57,5

57,8

Utbildning

2 155

737

2 892

394 770

139 924

534 694

74,5

73,8

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 914

989

4 903

646 250

165 888

812 138

79,8

79,6

Kulturella och personliga tjänster

841

806

1 647

123 505

89 913

213 418

51,1

57,9

Näringsgren okänd

561

272

833

31 080

21 751

52 831

67,3

58,8

Totalt

13 578

14 195

27 773

2 356 130

2 558 763

4 914 893

48,9

47,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007). Gotlands län

                     

Näringsgren

2008  

2009  

2010  

2011    

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 480

1 508

1 564

1 779

1 792

1 802

1 820

1 744

1 713

1 706

Tillverkning och utvinning

1 936

1 737

1 867

1 884

1 881

1 828

1 773

1 760

1 820

1 778

Energiförsörjning; miljöverksamhet

142

149

156

151

285

167

147

160

148

252

Byggverksamhet

2 158

2 219

2 253

2 414

2 415

2 401

2 380

2 447

2 473

2 508

Handel

2 439

2 452

2 474

2 502

2 515

2 499

2 606

2 590

2 584

2 595

Transport och magasinering

1 224

1 224

1 224

1 260

1 242

1 197

1 205

1 194

1 204

1 209

Hotell- och restaurangverksamhet

1 162

1 141

1 250

1 186

1 275

1 339

1 403

1 485

1 474

1 492

Information och kommunikation

369

358

338

363

365

365

359

352

370

379

Finans- och försäkringsverksamhet

656

639

699

679

626

654

623

617

574

601

Fastighetsverksamhet

432

422

414

440

459

430

364

380

454

442

Företagstjänster

1 725

1 741

1 766

1 822

1 684

1 788

1 793

1 818

1 816

1 825

Offentlig förvaltning och försvar

2 221

2 171

2 168

2 293

2 221

2 199

2 329

2 365

2 499

2 711

Utbildning

2 923

2 952

2 796

2 724

2 748

2 732

2 718

2 810

2 825

2 892

Vård och omsorg; sociala tjänster

4 703

4 543

4 567

4 657

4 689

4 680

4 759

4 893

4 960

4 903

Kulturella och personliga tjänster

1 580

1 613

1 669

1 723

1 694

1 644

1 660

1 683

1 686

1 647

Näringsgren okänd

714

760

805

867

826

875

845

781

740

833

Totalt

25 864

25 629

26 010

26 744

26 717

26 600

26 784

27 079

27 340

27 773

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007), Gotlands län. Index år=2008

                     

Näringsgren

2008  

2009  

2010  

2011    

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

102

106

120

121

122

123

118

116

115

Tillverkning och utvinning

100

90

96

97

97

94

92

91

94

92

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

105

110

106

201

118

104

113

104

177

Byggverksamhet

100

103

104

112

112

111

110

113

115

116

Handel

100

101

101

103

103

102

107

106

106

106

Transport och magasinering

100

100

100

103

101

98

98

98

98

99

Hotell- och restaurangverksamhet

100

98

108

102

110

115

121

128

127

128

Information och kommunikation

100

97

92

98

99

99

97

95

100

103

Finans- och försäkringsverksamhet

100

97

107

104

95

100

95

94

88

92

Fastighetsverksamhet

100

98

96

102

106

100

84

88

105

102

Företagstjänster

100

101

102

106

98

104

104

105

105

106

Offentlig förvaltning och försvar

100

98

98

103

100

99

105

106

113

122

Utbildning

100

101

96

93

94

93

93

96

97

99

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

97

97

99

100

100

101

104

105

104

Kulturella och personliga tjänster

100

102

106

109

107

104

105

107

107

104

Näringsgren okänd

100

106

113

121

116

123

118

109

104

117

Totalt

100

99

101

103

103

103

104

105

106

107

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta