Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 249 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2019-03-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Gotlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

3 334

13

5 617

22

8 951

35

25 909

Jordbruk, skogsbruk och fiske

103

8

104

8

207

16

1 260

Tillverkning och utvinning

146

9

117

7

263

16

1 672

Energiförsörjning; miljöverksamhet

33

14

24

10

57

24

236

Byggverksamhet

153

7

71

3

224

10

2 330

Handel

229

9

143

6

372

15

2 453

Transport och magasinering

117

8

120

9

237

17

1 404

Hotell- och restaurangverksamhet

173

14

98

8

271

22

1 206

Information och kommunikation

101

24

121

29

222

53

420

Finans- och försäkringsverksamhet

104

17

151

25

255

42

604

Fastighetsverksamhet

52

14

45

12

97

26

378

Företagstjänster

262

15

360

20

622

35

1 778

Offentlig förvaltning och försvar

559

21

1 205

44

1 764

65

2 713

Utbildning och forskning

393

14

1 352

49

1 745

63

2 787

Vård och omsorg; sociala tjänster

553

12

1 249

27

1 802

39

4 600

Personliga och kulturella tjänster

289

19

395

26

684

45

1 520

Okänd verksamhet

67

12

62

11

129

23

548

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 032

17

552

9

1 584

26

6 041

   i reguljär utbildning

1 032

17

552

9

1 584

26

6 041

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

4 366

14

6 169

19

10 535

33

31 950

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Gotlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

3 334

13

5 617

22

8 951

35

25 909

Jordbruk, skogsbruk och fiske

103

8

104

8

207

16

1 260

Tillverkning och utvinning

146

9

117

7

263

16

1 672

Energiförsörjning; miljöverksamhet

33

14

24

10

57

24

236

Byggverksamhet

153

7

71

3

224

10

2 330

Handel

229

9

143

6

372

15

2 453

Transport och magasinering

117

8

120

9

237

17

1 404

Hotell- och restaurangverksamhet

173

14

98

8

271

22

1 206

Information och kommunikation

101

24

121

29

222

53

420

Finans- och försäkringsverksamhet

104

17

151

25

255

42

604

Fastighetsverksamhet

52

14

45

12

97

26

378

Företagstjänster

262

15

360

20

622

35

1 778

Offentlig förvaltning och försvar

559

21

1 205

44

1 764

65

2 713

Utbildning och forskning

393

14

1 352

49

1 745

63

2 787

Vård och omsorg; sociala tjänster

553

12

1 249

27

1 802

39

4 600

Personliga och kulturella tjänster

289

19

395

26

684

45

1 520

Okänd verksamhet

67

12

62

11

129

23

548

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 032

17

552

9

1 584

26

6 041

   i reguljär utbildning

1 032

17

552

9

1 584

26

6 041

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

4 366

14

6 169

19

10 535

33

31 950

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta