Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2018 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Gotlands län

Antal Riket          

Andel kvinnor Gotlands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

358

1 273

1 631

22 539

70 139

92 678

21,9

24,3

Tillverkning och utvinning

383

1 465

1 848

133 996

425 271

559 267

20,7

24,0

Energiförsörjning; miljöverksamhet

55

192

247

12 609

38 665

51 274

22,3

24,6

Byggverksamhet

186

2 396

2 582

34 730

328 787

363 517

7,2

9,6

Handel

1 189

1 398

2 587

265 307

326 332

591 639

46,0

44,8

Transport och magasinering

277

959

1 236

50 354

183 566

233 920

22,4

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

802

738

1 540

84 135

84 778

168 913

52,1

49,8

Information och kommunikation

114

266

380

60 030

149 621

209 651

30,0

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

343

284

627

48 277

47 861

96 138

54,7

50,2

Fastighetsverksamhet

126

317

443

32 325

49 204

81 529

28,4

39,6

Företagstjänster

741

1 065

1 806

261 257

343 833

605 090

41,0

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

1 704

1 293

2 997

177 024

128 121

305 145

56,9

58,0

Utbildning

2 129

736

2 865

399 479

141 239

540 718

74,3

73,9

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 967

992

4 959

640 986

165 643

806 629

80,0

79,5

Kulturella och personliga tjänster

884

808

1 692

124 403

90 237

214 640

52,2

58,0

Näringsgren okänd

516

266

782

29 922

21 249

51 171

66,0

58,5

Totalt

13 774

14 448

28 222

2 377 373

2 594 546

4 971 919

48,8

47,8

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

 

 

Förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007). Gotlands län

                     

Näringsgren

2009  

2010  

2011    

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 508

1 564

1 779

1 792

1 802

1 820

1 744

1 713

1 706

1 631

Tillverkning och utvinning

1 737

1 867

1 884

1 881

1 828

1 773

1 760

1 820

1 778

1 848

Energiförsörjning; miljöverksamhet

149

156

151

285

167

147

160

148

252

247

Byggverksamhet

2 219

2 253

2 414

2 415

2 401

2 380

2 447

2 473

2 508

2 582

Handel

2 452

2 474

2 502

2 515

2 499

2 606

2 590

2 584

2 595

2 587

Transport och magasinering

1 224

1 224

1 260

1 242

1 197

1 205

1 194

1 204

1 209

1 236

Hotell- och restaurangverksamhet

1 141

1 250

1 186

1 275

1 339

1 403

1 485

1 474

1 492

1 540

Information och kommunikation

358

338

363

365

365

359

352

370

379

380

Finans- och försäkringsverksamhet

639

699

679

626

654

623

617

574

601

627

Fastighetsverksamhet

422

414

440

459

430

364

380

454

442

443

Företagstjänster

1 741

1 766

1 822

1 684

1 788

1 793

1 818

1 816

1 825

1 806

Offentlig förvaltning och försvar

2 171

2 168

2 293

2 221

2 199

2 329

2 365

2 499

2 711

2 997

Utbildning

2 952

2 796

2 724

2 748

2 732

2 718

2 810

2 825

2 892

2 865

Vård och omsorg; sociala tjänster

4 543

4 567

4 657

4 689

4 680

4 759

4 893

4 960

4 903

4 959

Kulturella och personliga tjänster

1 613

1 669

1 723

1 694

1 644

1 660

1 683

1 686

1 647

1 692

Näringsgren okänd

760

805

867

826

875

845

781

740

833

782

Totalt

25 629

26 010

26 744

26 717

26 600

26 784

27 079

27 340

27 773

28 222

Källa: Statistiska centralbyrån

                     

 

 

 

                     

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007), Gotlands län. Index år=2009

                     

Näringsgren

2009  

2010  

2011    

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

104

118

119

119

121

116

114

113

108

Tillverkning och utvinning

100

107

108

108

105

102

101

105

102

106

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

105

101

191

112

99

107

99

169

166

Byggverksamhet

100

102

109

109

108

107

110

111

113

116

Handel

100

101

102

103

102

106

106

105

106

106

Transport och magasinering

100

100

103

101

98

98

98

98

99

101

Hotell- och restaurangverksamhet

100

110

104

112

117

123

130

129

131

135

Information och kommunikation

100

94

101

102

102

100

98

103

106

106

Finans- och försäkringsverksamhet

100

109

106

98

102

97

97

90

94

98

Fastighetsverksamhet

100

98

104

109

102

86

90

108

105

105

Företagstjänster

100

101

105

97

103

103

104

104

105

104

Offentlig förvaltning och försvar

100

100

106

102

101

107

109

115

125

138

Utbildning

100

95

92

93

93

92

95

96

98

97

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

101

103

103

103

105

108

109

108

109

Kulturella och personliga tjänster

100

103

107

105

102

103

104

105

102

105

Näringsgren okänd

100

106

114

109

115

111

103

97

110

103

Totalt

100

101

104

104

104

105

106

107

108

110

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta