Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 249 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2019-01-22
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i turismberoende branscher 2017

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

1 044

799

46

10

1 899

13 578

14,0

Gotlands län

1 044

799

46

10

1 899

13 578

14,0

Riket

180 054

80 884

4 906

3 259

269 103

2 358 756

11,4

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

591

693

43

31

1 358

14 195

9,6

Gotlands län

591

693

43

31

1 358

14 195

9,6

Riket

101 234

82 033

3 148

4 970

191 385

2 563 610

7,5

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

1 635

1 492

89

41

3 257

27 773

11,7

Gotlands län

1 635

1 492

89

41

3 257

27 773

11,7

Riket

281 288

162 917

8 054

8 229

460 488

4 922 366

9,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Antal sysselsatta i turismberoende branscher 2009-2017

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Antal

Kvinnor

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

1 764

1 802

1 745

1 804

1 824

1 849

1 920

1 949

1 949

Gotlands län

1 764

1 802

1 745

1 804

1 824

1 849

1 920

1 949

1 949

Riket

240 505

251 672

250 865

256 094

260 924

261 984

265 580

270 294

270 294

Kommun/ Region

Män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

1 250

1 326

1 291

1 278

1 293

1 352

1 336

1 326

1 326

Gotlands län

1 250

1 326

1 291

1 278

1 293

1 352

1 336

1 326

1 326

Riket

161 349

169 576

172 848

168 130

174 082

178 006

181 941

186 889

186 889

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

3 014

3 128

3 036

3 082

3 117

3 201

3 256

3 275

3 275

Gotlands län

3 014

3 128

3 036

3 082

3 117

3 201

3 256

3 275

3 275

Riket

401 854

421 248

423 713

424 224

435 006

439 990

447 521

457 183

457 183

                   

Andel sysselsatta i turismberoende branscher 2009-2017

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Andel

Kvinnor

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

13,2

13,9

14,0

13,3

13,7

13,9

14,0

14,4

14,0

Gotlands län

13,2

13,9

14,0

13,3

13,7

13,9

14,0

14,4

14,0

Riket

11,5

11,7

11,9

11,7

11,7

11,8

11,7

11,7

11,4

Kommun/ Region

Män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

9,3

9,6

10,1

9,5

9,4

9,6

10,0

9,7

9,6

Gotlands län

9,3

9,6

10,1

9,5

9,4

9,6

10,0

9,7

9,6

Riket

6,9

7,3

7,4

7,3

7,1

7,3

7,4

7,4

7,5

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

11,2

11,8

12,0

11,4

11,5

11,7

12,0

12,0

11,7

Gotlands län

11,2

11,8

12,0

11,4

11,5

11,7

12,0

12,0

11,7

Riket

9,1

9,4

9,6

9,4

9,3

9,4

9,5

9,5

9,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

 

Antal sysselsatta i turismberoende branscher 2009-2017

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Antal

Kvinnor

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

1 764

1 802

1 745

1 804

1 824

1 849

1 920

1 949

1 949

Gotlands län

1 764

1 802

1 745

1 804

1 824

1 849

1 920

1 949

1 949

Riket

240 505

251 672

250 865

256 094

260 924

261 984

265 580

270 294

270 294

Kommun/ Region

Män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

1 250

1 326

1 291

1 278

1 293

1 352

1 336

1 326

1 326

Gotlands län

1 250

1 326

1 291

1 278

1 293

1 352

1 336

1 326

1 326

Riket

161 349

169 576

172 848

168 130

174 082

178 006

181 941

186 889

186 889

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

3 014

3 128

3 036

3 082

3 117

3 201

3 256

3 275

3 275

Gotlands län

3 014

3 128

3 036

3 082

3 117

3 201

3 256

3 275

3 275

Riket

401 854

421 248

423 713

424 224

435 006

439 990

447 521

457 183

457 183

                   

Andel sysselsatta i turismberoende branscher 2009-2017

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Andel

Kvinnor

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

13,2

13,9

14,0

13,3

13,7

13,9

14,0

14,4

14,0

Gotlands län

13,2

13,9

14,0

13,3

13,7

13,9

14,0

14,4

14,0

Riket

11,5

11,7

11,9

11,7

11,7

11,8

11,7

11,7

11,4

Kommun/ Region

Män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

9,3

9,6

10,1

9,5

9,4

9,6

10,0

9,7

9,6

Gotlands län

9,3

9,6

10,1

9,5

9,4

9,6

10,0

9,7

9,6

Riket

6,9

7,3

7,4

7,3

7,1

7,3

7,4

7,4

7,5

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

11,2

11,8

12,0

11,4

11,5

11,7

12,0

12,0

11,7

Gotlands län

11,2

11,8

12,0

11,4

11,5

11,7

12,0

12,0

11,7

Riket

9,1

9,4

9,6

9,4

9,3

9,4

9,5

9,5

9,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Utveckling av antal sysselsatta i turismberoende branscher 2009-2017. Index år 2009=100

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Index år 2009=100

Kvinnor

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

100

102

99

102

103

105

109

110

110

Gotlands län

100

102

99

102

103

105

109

110

110

Riket

100

105

104

106

108

109

110

112

112

Kommun/ Region

Män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

100

106

103

102

103

108

107

106

106

Gotlands län

100

106

103

102

103

108

107

106

106

Riket

100

105

107

104

108

110

113

116

116

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

100

104

101

102

103

106

108

109

109

Gotlands län

100

104

101

102

103

106

108

109

109

Riket

100

105

105

106

108

109

111

114

114

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta