Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Arbetsställen efter näringsgre…

Arbetsställen efter näringsgren och kommun

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2019 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt      

Arjeplog

366

88

337

791

Arvidsjaur

642

115

463

1 220

Boden

1 309

402

1 749

3 460

Gällivare

1 006

408

1 131

2 545

Haparanda

374

186

667

1 227

Jokkmokk

535

192

533

1 260

Kalix

1 158

344

996

2 498

Kiruna

1 149

495

1 679

3 323

Luleå

2 667

1 126

6 194

9 987

Pajala

843

197

454

1 494

Piteå

2 209

719

2 864

5 792

Älvsbyn

627

214

472

1 313

Överkalix

410

93

249

752

Övertorneå

518

144

379

1 041

Norrbottens län

13 813

4 723

18 167

36 703

Riket

246 129

170 882

899 745

1 316 756

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Arjeplog

46,3

11,1

42,6

100

Arvidsjaur

52,6

9,4

38,0

100

Boden

37,8

11,6

50,5

100

Gällivare

39,5

16,0

44,4

100

Haparanda

30,5

15,2

54,4

100

Jokkmokk

42,5

15,2

42,3

100

Kalix

46,4

13,8

39,9

100

Kiruna

34,6

14,9

50,5

100

Luleå

26,7

11,3

62,0

100

Pajala

56,4

13,2

30,4

100

Piteå

38,1

12,4

49,4

100

Älvsbyn

47,8

16,3

35,9

100

Överkalix

54,5

12,4

33,1

100

Övertorneå

49,8

13,8

36,4

100

Norrbottens län

37,6

12,9

49,5

100

Riket

18,7

13,0

68,3

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Antal arbetsställen 2003-2019 efter näringsgrupp

         

Älvsbyns kommun

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt    

1999

308

111

373

792

2000

297

118

373

788

2001

327

119

372

818

2002

324

124

378

826

2003

330

119

397

846

2004

323

117

401

841

2005

418

123

409

950

2006

507

136

430

1 073

2007

514

140

446

1 100

2008

511

145

446

1 102

2009

494

156

437

1 087

2010

495

163

419

1 077

2011

572

170

468

1 210

2012

625

174

470

1 269

2013

592

181

476

1 249

2014

616

182

481

1 279

2015

629

193

489

1 311

2016

630

199

487

1 316

2017

621

197

483

1 301

2018

635

201

488

1 324

2019

627

214

472

1 313

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt    

1999

151 259

111 557

498 461

761 277

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2003-2019 efter näringsgrupp. Index år 1999=100

         

Älvsbyns kommun

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

1999

100

100

100

100

2000

96

106

100

99

2001

106

107

100

103

2002

105

112

101

104

2003

107

107

106

107

2004

105

105

108

106

2005

136

111

110

120

2006

165

123

115

135

2007

167

126

120

139

2008

166

131

120

139

2009

160

141

117

137

2010

161

147

112

136

2011

186

153

125

153

2012

203

157

126

160

2013

192

163

128

158

2014

200

164

129

161

2015

204

174

131

166

2016

205

179

131

166

2017

202

177

129

164

2018

206

181

131

167

2019

204

193

127

166

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

1999

100

100

100

100

2000

97

103

105

103

2001

105

106

109

108

2002

109

107

111

110

2003

115

109

115

114

2004

116

112

118

117

2005

125

116

122

122

2006

137

121

127

128

2007

139

124

132

132

2008

137

124

137

135

2009

134

127

140

137

2010

137

127

138

136

2011

159

139

157

154

2012

164

140

160

158

2013

158

140

161

157

2014

165

143

165

162

2015

166

146

168

164

2016

170

146

163

162

2017

169

146

166

163

2018

164

151

177

171

2019

163

153

181

173

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta