Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2020-02-20
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

 

Förvärvsarbetande november 2018 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Älvsbyns kommun

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Folk- skola

Grund- skola

Högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

3 435

1

1

7

31

36

11

14

Jordbruk, skogsbruk och fiske

110

0

0

5

45

27

14

9

Tillverkning och utvinning

545

1

1

9

36

40

8

5

Energiförsörjning; miljöverksamhet

40

0

0

0

50

38

0

0

Byggverksamhet

475

1

0

11

37

45

5

2

Handel

280

0

0

16

25

46

9

5

Transport och magasinering

160

0

0

13

44

34

6

0

Hotell- och restaurangverksamhet

80

0

6

13

31

31

13

6

Information och kommunikation

25

0

0

0

20

40

0

20

Finans- och försäkringsverksamhet

15

0

0

0

33

67

33

0

Fastighetsverksamhet

60

0

0

8

33

33

17

8

Företagstjänster

200

3

0

3

28

40

15

13

Offentlig förvaltning och försvar

270

0

2

4

19

22

24

30

Utbildning och forskning

365

0

1

1

18

16

18

45

Vård och omsorg; sociala tjänster

665

2

1

5

32

35

9

17

Personliga och kulturella tjänster

130

0

0

8

27

46

8

15

Okänd verksamhet

5

0

0

0

100

0

0

0

Icke förvärvsarbetande, Totalt

810

7

6

21

33

20

9

4

   i reguljär utbildning

155

10

13

16

13

23

19

6

   ej i reguljär utbildning

655

7

3

22

37

19

7

4

Totalt

4 245

2

2

10

31

33

10

12

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Folk- skola

Grund- skola

Högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 621 525

1

1

7

19

28

16

28

Jordbruk, skogsbruk och fiske

57 005

2

2

14

29

32

12

9

Tillverkning och utvinning

534 055

1

1

10

27

31

13

17

Energiförsörjning; miljöverksamhet

49 075

0

1

8

23

26

18

24

Byggverksamhet

339 700

3

1

11

29

41

9

7

Handel

547 915

1

1

9

19

40

15

14

Transport och magasinering

221 550

1

2

12

28

34

13

10

Hotell- och restaurangverksamhet

149 085

4

7

12

19

36

14

8

Information och kommunikation

203 600

2

0

2

7

19

24

46

Finans- och försäkringsverksamhet

93 355

1

0

2

9

26

19

43

Fastighetsverksamhet

71 935

1

1

8

23

25

19

22

Företagstjänster

564 125

2

2

7

14

24

18

34

Offentlig förvaltning och försvar

295 405

0

1

2

10

15

23

49

Utbildning och forskning

512 825

1

1

3

11

17

16

52

Vård och omsorg; sociala tjänster

754 530

0

1

5

21

25

14

34

Personliga och kulturella tjänster

193 355

1

2

8

16

29

17

26

Okänd verksamhet

34 005

2

7

12

24

23

15

16

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 193 705

8

7

16

19

18

17

14

   i reguljär utbildning

354 030

5

9

10

9

18

32

18

   ej i reguljär utbildning

839 675

9

7

18

23

19

11

13

Totalt

5 815 230

3

3

9

19

26

16

25

… = antal personer under fyra, redovisas ej

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta