Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Regional GDP

Last update 2021-12-10
Explanation

The Gross Regional Product (GRP) is the regional counterpart of the national indicator – Gross National Product (GNP). GRP is the cumulative value of all goods and services produced in a region in one year. The GRP shows how great the production is in SEK.
Index: in calculating the index, the value assigned to Sweden is given index value 100. Then the regional values have been calculated as a percentage of this. An index value of 120 means that the value for the region is 20 per cent higher than the value for Sweden. An index value of 70 means that the region's value is 30 per cent lower than the value for Sweden.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Regional GDP, per inhabitant by county in 2019. Thousand SEK

Region SEK per inhabitant Index Sweden=100
Stockholm County 684 139
Uppsala County 457 93
Södermanland County 365 74
Östergötland County 423 86
Jönköping County 426 87
Kronoberg County 465 95
Kalmar County 369 75
Gotland County 361 74
Blekinge County 396 81
Skåne County 423 86
Halland County 382 78
Västra Götaland County 495 101
Värmland County 387 79
Örebro County 422 86
Västmanland County 398 81
Dalarna County 397 81
Gävleborg County 385 78
Västernorrland County 432 88
Jämtland County 394 80
Västerbotten County 428 87
Norrbotten County 527 107
Sweden 491 100
Regional GDP per inhabitant 2008-2019 by county. Thousand SEK

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholm County 515 525 534 555 552 559 583 620 628 634 657 684
Uppsala County 341 335 346 361 365 381 389 400 411 431 436 457
Södermanland County 293 263 301 310 312 295 295 308 316 338 356 365
Östergötland County 310 313 324 335 339 347 359 378 386 396 418 423
Jönköping County 335 305 322 344 341 343 357 374 394 415 421 426
Kronoberg County 348 313 346 360 363 369 377 402 415 433 455 465
Kalmar County 314 287 316 323 312 318 324 337 343 350 362 369
Gotland County 270 271 285 305 303 312 320 332 335 346 347 361
Blekinge County 316 296 307 305 300 310 316 344 341 341 380 396
Skåne County 326 311 334 340 339 345 359 375 383 403 409 423
Halland County 318 297 326 327 317 325 326 330 348 357 371 382
Västra Götaland County 368 352 369 386 383 390 407 441 452 472 479 495
Värmland County 290 269 298 308 313 315 318 332 345 363 376 387
Örebro County 313 300 324 340 349 339 347 362 384 404 410 422
Västmanland County 316 299 325 336 331 339 341 368 372 384 389 398
Dalarna County 314 298 321 339 332 332 339 352 366 371 386 397
Gävleborg County 296 284 309 308 315 317 330 337 346 355 378 385
Västernorrland County 331 333 355 361 360 359 367 380 382 396 417 432
Jämtland County 317 304 357 333 327 328 339 341 356 372 380 394
Västerbotten County 315 304 333 340 346 342 348 367 376 386 412 428
Norrbotten County 377 323 417 434 419 416 410 408 422 469 494 527
Sweden 370 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475 491

Regional GDP per inhabitant 2008-2019. Index Sweden=100

                         

Region                           

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stockholm County

139

146

140

141

140

140

142

143

141

138

138

139

Uppsala County

92

93

91

91

93

96

94

92

92

94

92

93

Södermanland County

79

73

79

78

79

74

72

71

71

73

75

74

Östergötland County

84

87

85

85

86

87

87

87

87

86

88

86

Jönköping County

91

85

85

87

87

86

87

86

89

90

89

87

Kronoberg County

94

87

91

91

92

93

92

92

93

94

96

95

Kalmar County

85

80

83

82

79

80

79

77

77

76

76

75

Gotland County

73

75

75

77

77

78

78

76

75

75

73

74

Blekinge County

85

82

81

77

76

78

77

79

77

74

80

81

Skåne County

88

87

88

86

86

87

87

86

86

88

86

86

Halland County

86

83

86

83

81

82

79

76

78

78

78

78

Västra Götaland County

99

98

97

98

97

98

99

101

102

103

101

101

Värmland County

78

75

78

78

80

79

77

76

78

79

79

79

Örebro County

85

84

85

86

89

85

84

83

86

88

86

86

Västmanland County

85

83

85

85

84

85

83

85

84

83

82

81

Dalarna County

85

83

84

86

84

83

82

81

82

81

81

81

Gävleborg County

80

79

81

78

80

80

80

77

78

77

80

78

Västernorrland County

89

93

93

91

92

90

89

87

86

86

88

88

Jämtland County

86

85

94

84

83

82

82

78

80

81

80

80

Västerbotten County

85

85

87

86

88

86

84

84

84

84

87

87

Norrbotten County

102

90

109

110

107

105

100

94

95

102

104

107

Sweden

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

                         

Regional GDP per inhabitant 2008-2019. Index year 2008=100

                         

Region                           

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stockholm County

100

102

104

108

107

109

113

120

122

123

128

133

Uppsala County

100

98

101

106

107

112

114

117

121

126

128

134

Södermanland County

100

90

103

106

106

101

101

105

108

115

122

125

Östergötland County

100

101

105

108

109

112

116

122

125

128

135

136

Jönköping County

100

91

96

103

102

102

107

112

118

124

126

127

Kronoberg County

100

90

99

103

104

106

108

116

119

124

131

134

Kalmar County

100

91

101

103

99

101

103

107

109

111

115

118

Gotland County

100

100

106

113

112

116

119

123

124

128

129

134

Blekinge County

100

94

97

97

95

98

100

109

108

108

120

125

Skåne County

100

95

102

104

104

106

110

115

117

124

125

130

Halland County

100

93

103

103

100

102

103

104

109

112

117

120

Västra Götaland County

100

96

100

105

104

106

111

120

123

128

130

135

Värmland County

100

93

103

106

108

109

110

114

119

125

130

133

Örebro County

100

96

104

109

112

108

111

116

123

129

131

135

Västmanland County

100

95

103

106

105

107

108

116

118

122

123

126

Dalarna County

100

95

102

108

106

106

108

112

117

118

123

126

Gävleborg County

100

96

104

104

106

107

111

114

117

120

128

130

Västernorrland County

100

101

107

109

109

108

111

115

115

120

126

131

Jämtland County

100

96

113

105

103

103

107

108

112

117

120

124

Västerbotten County

100

97

106

108

110

109

110

117

119

123

131

136

Norrbotten County

100

86

111

115

111

110

109

108

112

124

131

140

Sweden

100

97

103

107

106

108

111

118

120

124

128

133

Source: Statistics Sweden

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna