Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Infrastruktur // Nyregistrerade personbilar eft…

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel

Senast uppdaterad 2021-01-07
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2020.

 

 

                 

Region                               

Antal

Andel alter- nativa drivmedel

Bensin  

Diesel  

El     

Elhybrid

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas     

Ladd- hybrid

Övriga bränslen

Totalt   

Stockholms län

27 317

19 630

10 002

14 813

27

757

35 359

7

107 912

56,5

Uppsala län

2 612

1 280

863

1 365

6

69

1 292

1

7 488

48,0

Södermanlands län

2 411

978

560

1 085

0

97

939

0

6 070

44,2

Östergötlands län

3 887

1 889

1 040

2 041

2

101

1 643

3

10 606

45,5

Jönköpings län

4 258

1 857

841

1 925

1

152

1 411

1

10 446

41,5

Kronobergs län

1 861

773

437

825

1

100

699

1

4 697

43,9

Kalmar län

2 166

1 139

368

753

1

321

606

0

5 354

38,3

Gotlands län

400

116

105

155

1

73

128

0

978

47,2

Blekinge län

1 340

523

193

551

0

200

438

0

3 245

42,6

Skåne län

16 718

9 968

4 022

6 438

5

646

8 704

8

46 509

42,6

Hallands län

4 006

1 270

1 029

1 368

0

74

1 204

0

8 951

41,1

Västra Götalands län

18 701

6 945

4 986

8 200

9

541

7 290

4

46 676

45,1

Värmlands län

2 620

1 679

590

1 247

1

48

944

0

7 129

39,7

Örebro län

2 191

1 157

422

1 318

7

55

945

0

6 095

45,1

Västmanlands län

2 182

995

492

903

2

119

1 049

0

5 742

44,7

Dalarnas län

1 764

1 483

427

842

1

26

868

0

5 411

40,0

Gävleborgs län

1 911

1 445

469

1 253

2

17

635

0

5 732

41,5

Västernorrlands län

1 331

1 413

289

809

1

47

605

1

4 496

39,0

Jämtlands län

448

698

215

247

1

44

211

0

1 864

38,5

Västerbottens län

1 450

949

456

835

1

15

774

0

4 480

46,5

Norrbottens län

779

996

292

833

1

23

390

0

3 314

46,4

Riket

100 353

57 183

28 098

47 806

70

3 525

66 134

26

303 195

48,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2006-2020

                     

Hallands län

År

Antal

Andel alternativa drivmedel

Bensin

Diesel

El

Elhybrid/ Ladd- hybrid*

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas

Ladd- hybrid

Övriga brän- slen

Totalt

2006

7 436

1 913

 

48

553

86

 

 

10 036

6,8

2007

6 431

3 567

 

50

980

38

 

1

11 067